NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE POŁOŻONE W MIEJSCOWOŚCI WIĘCKOWICE, GMINA PROSZOWICE, WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Syndyk masy upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 67/18 of, ogłasza łączną sprzedaż z wolnej ręki, w formie nieograniczonego pisemnego przetargu ofertowego, objętego masą upadłości prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Więckowicach 27, gmina Proszowice, powiat proszowicki, obręb Więckowice, AM -2 działki numer 130/10, 130/17, 130/18, 130/21 o łącznej powierzchni 4,1300 ha, dla których to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Proszowicach prowadzi księgi wieczyste numer KR1H/00021302/7, KR1H/00018348/7, KR1H/00020014/4

za cenę nie mniejszą niż 166.000 zł. brutto (sto sześćdziesiąt tysięcy złotych brutto).

Tryb i zasady przeprowadzenia sprzedaży określa Regulamin z dnia 17lipca 2019 r. dostępny w Kancelarii Prawnej Paweł Miłek i Wspólnicy sp. k. pod adresem ul. Św. Mikołaja 59-60/7 (IV p.), 50-127 Wrocław, tel. +48 717 839 938, e-mail kancelaria@milek.com.pl

Pisemne oferty zakupu należy składać do dnia 6 września 2019 r. w godz. 10.00-14.00 w Kancelarii.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 września 2019 r. o godz. 16.00 w Kancelarii.

scroll to top