PRZETARG NA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI AKCJI ELEKTROCERAMICS S.A. W WARSZAWIE I INDYGOTECH MINERALS S.A. W WARSZAWIE

Syndyk LZMO S.A. w upadłości z/s w Wierzbinie ogłasza przetarg ofertowy pisemny na sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci akcji Elektroceramics S.A. w Warszawie i IndygoTech Minerals S.A. w Warszawie, które nie są dopuszczone do obrotu publicznego oraz udziałów w Kominy Izostatyczne Handel Sp. z o.o.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 sierpnia 2019 r. do godz. 12.00 na adres biura syndyka: ul. Zacisze 16 A pok. 112, 65-775 Zielona Góra, kontakt tel. 68/ 470-70-71.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20% zaoferowanej ceny na konto masy upadłości LZMO S.A. w upadłości  nr 10 1090 1564 0000 0001 3580 3968 w taki sposób aby do dnia 22.08.2019r. wadium znajdowało się na w/w koncie. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi 26.08.2019r. o godz. 10.00.

scroll to top