NA SPRZEDAŻ STACJE PALIW POŁOŻONE W OKMIANACH, GMINA CHOJNÓW I PAKOSŁAWICACH, GMINA PAKOSŁAWICE – WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Syndyk ATAX

DRUK – G. Wyborcza Kraj i G. Wrocławska – 30.07.2019

Syndyk masy upadłości ATAX sp. z o.o. w upadłości z siedzibą we Wrocławiu (nr KRS: 0000240069) informuje o sprzedaży z wolnej ręki, w formie przetargu pisemnego oraz aukcji (w przypadkach wskazanych w Regulaminie), przedsiębiorstwa upadłego, w skład którego wchodzą

nieruchomość gruntowa zabudowana obiektami stacji paliw położona w Okmianach, gmina Chojnów objęta KW nr LE1Z/00036592/4,

nieruchomość gruntowa zabudowana obiektami stacji paliw położona w Pakosławicach, gmina Pakosławice, objęta KW OP1N/00038085/8.

Sprzedaż odbywa się łącznie.

Termin składania ofert upływa w dniu 12 września 2019 r. o godz. 15:00.

Oferty pisemne należy składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka we Wrocławiu (adres ul. Dmowskiego 3/42, 50-203 Wrocław) w godz. od 9:00. do 15:00 lub za pośrednictwem innych podmiotów (np. operatora pocztowego, kuriera) na w/w adres, przy czym w przypadku składania oferty za pośrednictwem o terminie jej złożenia decyduje data wpływu do Kancelarii Syndyka.

Szczegółowe informacje o   przedmiocie,   miejscu,   trybie   i warunkach   sprzedaży oraz wymogi dot. uczestniczenia w procedurze sprzedaży określa Regulamin dostępny w Kancelarii Syndyka i na stronach:

www.kaczmarekskonieczna.pl, www.upadlosci24.pl.

Informacje o przedmiocie sprzedaży można również uzyskać pod numerem telefonu 662 128 252.

scroll to top