NA SPRZEDAŻ SAMOCHODY OSOBOWE MARKI FIAT, MERCEDES, RENAULT TRAFFIC

Syndyk MERONA POLAND

Syndyk masy upadłości Merona Poland Polsko Szwajcarskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Dembowskiego 45 ogłasza pisemny nieograniczony przetarg  ofertowy otwarty na sprzedaż z wolnej ręki samochodów :

L.p. Nazwa i opis pojazdu Jedn. miary Ilość Cena wywoławcza brutto
1/.   Samochód osobowy marki Fiat Doblo , rok produkcji 2011, o numerze rejestracyjnym DW 7E955 , numer VIN ZFA26300009092279, poj. Silnika 1598 cm3 Przebieg 215.900 km   szt. 1  13.210,20 zł
2/.   Samochód osobowy marki Mercedes Benz Citan , rok produkcji 2012, o numerze rejestracyjnym  DW 7E955 , numer VIN WDF4156031U103554, poj. Silnika 1461 cm3 Przebieg 174.210 km   szt. 1  16.826,40 zł
3/.   Samochód osobowy marki Renault Traffic , rok produkcji 2013, o numerze rejestracyjnym DW 394TF , numer VIN VF1FLB1B6DY505119, poj. Silnika 1995 cm3  przebieg 114.436 km   szt. 1  24.649,20 zł
 Cena brutto zawiera podatek VAT Razem   54.685,80 zł  

Oferta powinna zawierać dane zawarte w regulaminie przetargu. ( zob. ar.dobiejewska.pl )

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest nadesłanie  pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „OFERTA ”  nadanej listem poleconym najpóźniej  w terminie do dnia 19  sierpnia 2019 roku na adres:  Biuro Syndyka ul. Wiązowa 14 , 53-127 Wrocław.

Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Syndyka we Wrocławiu przy ul. Wiązowej 14, w dniu 22 sierpnia 2019 roku o godz. 12.00. O przyjęciu lub odrzuceniu oferty oferent zostanie powiadomiony pisemnie.

Syndyk zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty oraz prowadzenia dodatkowych rokowań, odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje o samochodzie można uzyskać pod numerem telefonu 71 337 02 78.

Samochód można oglądać w godzinach od 10.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku na parkingu przed biurem we Wrocławiu przy ul. Dembowskiego 45 po  uzgodnieniu na Tel.  601 740 408 .

scroll to top