II PRZETARG – OBNIŻONA CENA – NA SPRZEDAŻ MIESZKANIE POŁOŻONE PRZY UL. DŁUGIEJ W KONDRATOWICACH

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

DRUK – G. Wyborcza Wrocław – 8.08.2019

Syndyk  masy upadłości osób fizycznych sprzeda spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 8  o powierzchni użytkowej 58,70 m2, położonego na trzeciej kondygnacji w budynku wielolokalowym przy ulicy Długiej 10 w Kondratowicach, objęte księgą wieczystą nr WR1T/00032083/6

za cenę nie mniejszą niż 75% ceny oszacowania tj. 81750 złotych.

Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu pisemnego i ewentualnej uzupełniającej aukcji.

Oferty pisemne, w języku polskim, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „przetarg Kondratowice”, złożone  mają być osobiście, listem poleconym, przesyłką kurierską – decyduje data wpływu oferty – do dnia 5 września 2019 roku do godz. 15.00 w Kancelarii Syndyka Łukasza Welcer, ul. Rakietowa 11/11, 54 – 615 Wrocław.

Rozpoznanie ofert i ewentualne ustne aukcje uzupełniające zostaną przeprowadzone w dniu 6 września 2019 r. o godzinie 10.00 w Kancelarii Syndyka Łukasza Welcer, ul. Rakietowa  11/11, 54 – 615 Wrocław.

Nie można wywodzić skutków prawnych z nieznajomości szczegółowego regulaminu sprzedaży zamieszczonego na stronie www.prosyndyk.pl

scroll to top