NA SPRZEDAŻ 1/2 UDZIAŁU W PRAWIE WŁASNOŚCI MIESZKANIA PRZY UL. KOLEJOWEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Anny Sołtys, sygn. akt VIII GUp 74/16, sprzeda z wolnej ręki, w konkursie ofert pisemnych udział ½ w prawie własności lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kolejowej 4/17 w Środzie Śląskiej o pow. 45,60 m2, KW nr WR1S/00020984/4

za cenę nie niższą niż wartość oszacowania udziału tj. 69 500,00 zł

(sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych i 00/100).

Regulamin sprzedaży, określający tryb, warunki konkursu ofert pisemnych, sprzedaży oraz termin składania ofert i wpłaty wadium, jak również operat szacunkowy są do wglądu w kancelarii Syndyka: 53-137 Wrocław Al. Wiśniowa 36A pok. 218, tel. 607 080 781.

Regulamin sprzedaży dostępny jest także na stronie www:ardobiejewska.pl.

Uczestnik nie może powoływać się na brak zapoznania się z Regulaminem sprzedaży .

scroll to top