NA SPRZEDAŻ ZORGANIZOWANA CZĘŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

Syndyk IOT

http://wyborcza.pl/0,0.html

DRUK – Gazeta Wyborcza Wrocław – 03.09.2019

Syndyk masy upadłości „IOT” sp. z o. o. w upadłości z/s we Wrocławiu sprzeda w drodze przetargu wchodzącą w skład masy upadłości zorganizowaną część przedsiębiorstwa upadłej spółki, które to przedsiębiorstwo szczegółowo oznaczono w datowanym na 12 września 2017 r. opisie i oszacowaniu sporządzonym przez biegłego sądowego Wojciecha Rogowskiego, z wyłączeniem środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych spółki oraz należności i inwestycji krótkoterminowych,

za cenę (netto) niższą niż cena oszacowania, tj. za 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Osoby zainteresowane kupnem proszone są o składanie ofert spełniających warunki Regulaminu w terminie do dnia 20 września 2019 r. do godz. 15.00 osobiście lub drogą pocztową.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do biura syndyka.

Szczegółowe informacje o przetargu oraz Regulamin sprzedaży można uzyskać w biurze syndyka mieszczącym się we Wrocławiu (51-608) przy ul. Ludomira Różyckiego 1C lok. 105, tel. 600 459 949, w godz. 9:00 – 15:00 oraz na stronie internetowej: www.ardobiejewska.pl

scroll to top