NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W MILICZU SŁAWOSZOWICACH

Syndyk D&TB System

http://wyborcza.pl/0,0.html

DRUK – Gazeta Wyborcza Wrocław (drobne) 11, 21, 28.09. i 5.10.2019

Syndyk Janusz Grzechnik, w postępowaniu upadłościowym sygnatura akt VIII GUp 31/13, sprzeda z wolnej ręki prawa własności do niżej wymienionych nieruchomości niemieszkalnych, położonych w Miliczu – Sławoszowicach przy zbiegu ulic Kolejowej i 3-go Maja, w woj. dolnośląskim:

1/. działka nr 78/12, AM 1, obręb Sławoszowice, o powierzchni 0,0794ha, KW: WR1M/00027206/1

za cenę nie niższą niż 187.500,00 zł brutto,

zabudowana budynkiem warsztatowo-biurowym     

2/. działka nr 78/38, AM 1, obręb Sławoszowice, o powierzchni 0,6123ha, KW: WR1M/00028037/2,

za cenę nie niższą niż 375.000,00 zł brutto,

zabudowaną budynkami niemieszkalnymi, adoptowanymi na cele warsztatowe, magazynowe, biurowe i produkcyjne.   

Informacje i regulamin sprzedaży nieruchomości dostępne również u Syndyka we Wrocławiu lub e-mail: jgrzechnik@vp.pl, tel.606 359 956.

Termin składania ofert na zakup nieruchomości 14.10.2019 r.

scroll to top