SYNDYK SPRZEDA WIERZYTELNOŚĆ

Syndyk Intechnologia

http://wyborcza.pl/0,0.html

DRUK – Gazeta Wyborcza Wrocław – 17.09.2019

Syndyk sprzeda wierzytelność o nominalnej wartości 19.882,95 zł.

Oferty na piśmie zawierające proponowaną cenę zakupu można składać do 01.10.2019  r., do godz. 15.00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg”, w Biurze Syndyka  (53-660 Wrocław, ul. Sokolnicza 34/38 pok. 110).

Regulamin Przetargu można otrzymać e-mailem.

Syndyk zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Informacje tel.: 668 48 24 24.

scroll to top