Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

Syndyk ADE LINE

Kategoria: inne Opublikowano: czwartek, 14, kwiecień 2016

ZNAKI TOWAROWE

Syndyk masy upadłości ADE LINE SA w Prusicach ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w formie konkursu ofert pakietu praw do znaków towarowych wchodzących w skład masy upadłości  Ade Line S.A. w Prusicach

* druk w G. Wyborczej Kraj i G. Wrocławskiej w dniu 14.04.2016

za cenę nie niższą niż 22.300 zł netto + VAT.

 

● Szczegółowy wykaz znaków towarowych dostępny w biurze syndyka.

● Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zaakceptowanie regulaminu oraz złożenie w biurze syndyka pisemnych ofert w zamkniętych kopertach.

Konkurs odbędzie się 28.04.2016 r. o godz.11:00 w biurze syndyka we Wrocławiu przy ul. Wilczej 7-13, tel. 71 796 49 4471 796 49 44 lub 71 346 45 4571 346 45 45

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest:

 

1. Doręczenie pisemnej oferty zgodnej z wymogami regulaminu najpóźniej w przeddzień konkursu do godz.14:00 w biurze syndyka, w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert”.

 

2. Wpłacenie najpóźniej w przeddzień konkursu wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej na rachunek bankowy PEKAO S.A. O/Wrocław nr 14124034641111001060745456, z podaniem tytułu wpłaty ‘Konkurs ofert”.

 

 

● Wyboru oferenta dokona powołana przez syndyka komisja, zgodnie z regulaminem sprzedaży, na podstawie prawidłowo złożonych pisemnych ofert.

● Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.ardobiejewska.pl. oraz w biurze syndyka przy ul Wilczej 7-13, tel. 71/346 45 4571/346 45 45 w godz. 9 -14, gdzie również można uzyskać dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo odwołania, przerwania lub unieważnienia konkursu.

● Wszelkie koszty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca.