Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Kategoria: nieruchomości Opublikowano: wtorek, 03, październik 2017

NA SPRZEDAZ MIESZKANIE PRZY UL. RAKIETOWEJ WE WROCŁAWIU

Syndyk osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oferuje do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego z ewentualną uzupełniającą aukcją ustną wyodrębniony lokal mieszkalny, położony we Wrocławiu, przy ul. Rakietowej 9A/8,

 

* załączniki

* druk w G. Wyborczej w dniu 5.10.2017

 

 

 

składający się z dwóch pokoi, pokoju z aneksem kuchennym, łazienki, garderoby i przedpokoju do którego przynależy komórka lokatorska o nr 38 w piwnicy – łączna powierzchnia lokalu ujawniona w księdze wieczystej 72,01 m2, objęty księgą wieczystą nr WR1K/00247384/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z przynależnym do niego udziałem w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą nr WR1K/00126686/1, a także z prawem do wyłącznego korzystania z jednego miejsca postojowego w garażu podziemnym zlokalizowanym w budynku,

za cenę nie niższą niż 296.233,00 zł netto równą 75 % wartości oszacowana tegoż lokalu,

Oferty pisemne, w języku polskim, w zaklejonych kopertach, ze wskazaniem numeru księgi wieczystej nieruchomości której oferta dotyczy, złożone mają być osobiście lub listem poleconym (w tym przypadku decyduje data wpływu) do dnia 23 października 2017 roku do godz. 15.00 w Kancelarii Syndyka Łukasza Welcer, ul. Rakietowa 11/11, 54 – 615 Wrocław.

Rozpoznanie ofert i ewentualne ustne aukcje uzupełniające nastąpią w Kancelarii Syndyka Łukasza Welcer, ul. Rakietowa 11/11, 54 – 615 Wrocław w dniu 24 października 2017 roku, od godz. 10:00.

Przystępujący do przetargu na lokal mieszkalny winien, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w nim, wpłacić do dnia 23 października 2017 r. (data uznania rachunku) na rachunek bankowy upadłej Kamili Jankowskiej , nr 31 2490 0005 0000 4000 1383 7018 wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tego lokalu.

 
 

Szczegółowe wymagania co do oferty określono na stronie www.prosyndyk.pl

Nie można wywodzić skutków prawnych z nieznajomości szczegółowego regulaminu przetargu.

Zastrzega się możliwość odwołania przetargu w całości lub części, bez podania przyczyny.

E-mail kontaktowy w sprawie przetargu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..