Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Nadrzędna kategoria: ogłoszenia Kategoria: nieruchomości Opublikowano: czwartek, 16, listopad 2017

NA SPRZEDAŻ MIESZKANIE W BIELAWIE

 

Syndyk masy upadłości Wandy Czyż osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza sprzedaż z wolnej ręki PRAWA WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Bielawie, ul. Osiedle XXV lecia PRL 2c/12   o powierzchni 54,40 m2 składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i balkonu oraz przynależnej piwnicy o pow. 9 m2

 

* regulamin

* zdjęcia

* druk w Auto Giełdzie w dniu 21.11.2017 r.

 

 

 

dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer SW1D/00043378/5 wraz z udziałem 47/10000 w częściach wspólnych budynku i w prawach do gruntu działki nr 500/8 o powierzchni 1,2701 ha dla której to księgę wieczystą SW1D/ 00041273/5 prowadzi Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Dzierżoniowie. Mieszkanie położone jest na trzecim piętrze w czterokondygnacyjnym budynku.

 

za cenę nie niższą niż 125.500,00 zł

(słownie : sto dwadzieścia pięć tysięcy pięćset złotych)

 

Warunki udziału w sprzedaży:

 

Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza, w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości w Bielawie sygn. akt VI GUp 13/17 - nie otwierać" należy składać w Kancelarii Notarialnej dr. Rafała Firleja,(58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 13/3) – w godzinach pracy kancelarii w terminie do 6 grudnia 2017 r. do godziny 14.00 osobiście lub pocztą kurierską.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w tym samym dniu tj. 06 grudnia 2017 r., o godz. 14.15 w kancelarii notarialnej w obecności notariusza (dokonany wybór oferty wymaga zatwierdzenia przez sędziego-komisarza).

Przystępujący do postępowania na sprzedaż winien, pod rygorem niedopuszczenia do udziału wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości Wandy Czyż nr 14 1090 2301 0000 0001 3441 6983 w Banku Zachodnim WBK SA z/s we Wrocławiu wadium w wysokości 12.600,00 zł, w terminie do dnia 05 grudnia 2017 r.

Oferent pod rygorem nie rozpatrywania oferty ma obowiązek złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem sprzedaży ma obowiązek złożenia stosownych oświadczeń, które są wymienione w regulaminie sprzedaży pod rygorem nierozpatrywania oferty.

Szczegółowe informacje i wymogi dot. przedmiotu sprzedaży określa Regulamin dostępny drogą emailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., na stronie internetowej www.ardobiejewska.pl oraz w Kancelarii Syndyka (ul. Sienkiewicza 7/1, 58-200 Dzierżoniów), tel. 601 580 219.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyn na każdym etapie.