Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

Syndyk ADE LINE

Kategoria: nieruchomości Opublikowano: czwartek, 18, styczeń 2018

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ

 

Syndyk masy upadłości ADE LINE SA w upadłości likwidacyjnej z/s w Prusicach ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w województwie dolnośląskim, powiat trzebnicki, gmina Prusice, obręb Prusice

 

* druk w G. Wyborczej Kraj w dniu 18.01.2018, zaś 19.01.2018 w Auto Giełdzie

 

 

 

AM1 działka nr 529/6 o pow. 7,1646 ha, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1W/0041106/2

 

za cenę nie niższą niż

1.320.000,00 zł netto + VAT

  • Konkurs ofert odbędzie się 08.02.2018 r. o godz.1100 w siedzibie syndyka we Wrocławiu ul. Krakowskiej 56-62 bud. B, tel. 695 055 522.
  • W przypadku bezskutecznego konkursu, kolejny odbędzie się 01.03.2018r. o godz. 1100 w tym samym miejscu. ●→ Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest złożenie w biurze syndyka we Wrocławiu, ul. Krakowskiej 56-62 bud. B, najpóźniej w przeddzień konkursu pisemnej oferty z dowodem wpłaty wadium w wys. 10% ceny wywoławczej nieruchomości wpłaconego na rachunek bankowy masy upadłości w Banku PEKAO S.A. 14 1240 3464 1111 0010 6074 5456 z podanym tytułem wpłaty „Wadium”.
  • Regulamin sprzedaży nieruchomości z wolnej ręki oraz pozostałe informacje dotyczące sprzedaży są do wglądu na stronie www.ardobiejewska.pl
  • Syndyk zastrzega sobie prawo wyboru oferentów oraz unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny i ponoszenia skutków prawnych i finansowych.
  • Wszelkie koszty związane z przeniesieniem własności nieruchomości łącznie z kosztami wykreślenia hipotek ponosi nabywca.