Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

Syndyk FROTEX

Kategoria: nieruchomości Opublikowano: wtorek, 13, luty 2018

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ

Syndyk masy upadłości Frotex sp. z o.o. w upadłości z/s w Prudniku sprzeda w drodze przetargu wchodzącą w skład masy upadłości nieruchomość stanowiącą działkę gruntu nr 2028/10, w stosunku do której upadłemu przysługuje prawo użytkowania wieczystego do dnia 5 grudnia 2089 roku,wraz z prawem własności budynku magazynowo - produkcyjnego,

 

* załączniki

* druk w G. Wyborczej Opole w dniu 16.02.2018

 

 

 

dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Prudniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1P/00052535/4

za kwotę nie niższą niż

243.000,00 zł.

 

  • → Osoby zainteresowane kupnem proszone są o składanie ofert spełniających warunki regulaminu w terminie do dnia 01-03-2018 r. do godz. 15:00 osobiście lub drogą pocztową.
  • → O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do biura syndyka.
  • → Dodatkowe informacje o przetargu, oraz regulamin sprzedaży można uzyskać w Biurze Syndyka we Wrocławiu przy ul. Henryka Sienkiewicza 81/3; Tel. 71 79-47-998 (997) w godz. 9:00 - 15:00, oraz na stronie internetowej: www.ardobiejewska.pl