Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

Syndyk APARTAMENT DEVELOPMENT

Kategoria: nieruchomości Opublikowano: środa, 21, marzec 2018

ZMIANA - PRZEDŁUŻENIE TERMINÓW SKŁADANIA OFERT ZAKUPU ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA I ICH ROZPATRZENIA - UL. BZOWA W RADWANICACH

 

Syndyk masy upadłości Rafała Blicharza prowadzącego działalność pod nazwą Rafał Blicharz APARTAMENT DEVELOPMENT informuje o przedłużeniu terminu do składania ofert i zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego w skład, której wchodzą:

 

* druk w G. Wyborczej Wrocław w dniu 24.03.2018 r.

 

 

 

  1. a) nieruchomość stanowiąca działkę nr 1046/2 o pow. 0,1788 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą w stanie surowym otwartym, położona w Radwanicach przy ul. Bzowej, dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr WR1O/00051976/8
  1. b) nieruchomość stanowiąca działkę nr 296/10 o pow. 0,0176 ha, położona w Marcinkowicach przy ul. Słonecznej, gmina Oława, dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr WR1O/00032549/7
  1. c) dokumentacja budowlana – projekt budowlany zamienny do pozwolenia nr 3414/2009 na budowę budynku wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną z dnia 17.11.2009 r. wydanego przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu

do 23 kwietnia 2018 r. do godz. 16.00.

W związku z powyższą zmianą wyznacza się termin otwarcia ofert na dzień 25 kwietnia na godz. 15.00.

Termin wniesienia wadium – do 23 kwietnia 2018 r. godz. 16.00.

Pozostałe warunki sprzedaży nie ulegają zmianie.

.