Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Kategoria: nieruchomości Opublikowano: niedziela, 08, kwiecień 2018

NA SPRZEDAŻ DOM JEDNORODZINNY PRZY UL. TOPOLOWEJ W BRZEGU DOLNYM

 

Syndyk masy upadłości Tadeusza Nowaka zam. w Brzegu Dolnym, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 154/17), działając w oparciu o zezwolenie Sędziego-Komisarza z dnia 19 marca 2018r. oraz na warunkach określonych w Regulaminie, ogłasza przetarg na sprzedaż z wolnej ręki

 

 

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej domem mieszkalnym jednorodzinnym, trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym w zabudowie wolnostojącej w granicach działki nr 33 AM – 5, o powierzchni 718 m2 obręb Brzeg Dolny, miasto Brzeg Dolny, ul. Topolowa 3, dla której Sąd Rejonowy w Wołowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o nr WR1L/00022799/8,

za cenę nie niższą niż cena oszacowania określona na kwotę 383.000,00 zł brutto

(trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych).

 

Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości na konto masy upadłości prowadzone w mBank S.A. o nr 42 1140 2004 0000 3502 7659 0497.

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości w Brzegu Dolnym” należy składać do dnia 4 maja 2018 r. na adres Kancelarii Syndyka mieszczącej się we Wróblowicach (55-330) przy ulicy Akacjowej 3.

W przypadku składania oferty drogą pocztową o terminie jej złożenia decyduje data wpływu do Kancelarii Syndyka. Do oferty należy dołączyć wymagane regulaminem oświadczenia i dokumenty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 maja 2018 r. o godz. 11:00 w Kancelarii Syndyka.

Regulamin przetargu oraz wyciąg z operatu szacunkowego dostępne są na stronie syndykmt.prv.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 695 877 838 oraz pod adresem e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Syndyk zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.