Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Kategoria: nieruchomości Opublikowano: niedziela, 08, kwiecień 2018

NA SPRZEDAŻ DOM JEDNORODZINNY W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ UL. LUDWIKOWSKA, BYSTRE K. OLEŚNICY

 

Syndyk masy upadłości Darii Mamińskiej zam. w Bystre k. Oleśnicy, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 76/17), działając w oparciu o zezwolenie Sędziego-Komisarza z dnia 23 marca 2018r. oraz na warunkach określonych w Regulaminie, ogłasza przetarg na sprzedaż z wolnej ręki:

 

* druk w Auto Giełdzie w dniu 13.04.2018

 

 

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej domem mieszkalnym jednorodzinnym, trzykondygnacyjnym, w zabudowie bliźniaczej o powierzchni 208,63 m2, w granicach działki nr 24/4 AM – 1, obręb 0004 Bystre, o powierzchni działki 700 m2, położonej w miejscowości Bystre koło Oleśnicy przy ulicy Ludwikowskiej 15, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o nr WR1E/00028172/2,

 

za cenę nie niższą niż cena oszacowania określona na kwotę 311.000,00 zł brutto (trzysta jedenaście tysięcy złotych).

Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości na konto masy upadłości prowadzone w mBank S.A. o nr 13 1140 2004 0000 3602 7689 3222.

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości w Bystrem” należy składać do dnia 4 maja 2018r. na adres Kancelarii Syndyka mieszczącej się we Wróblowicach (55-330) przy ulicy Akacjowej 3.

W przypadku składania oferty drogą pocztową o terminie jej złożenia decyduje data wpływu do Kancelarii Syndyka.

Do oferty należy dołączyć wymagane regulaminem oświadczenia i dokumenty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 maja 2018 r. o godz. 13:00 w Kancelarii Syndyka.

Regulamin przetargu oraz wyciąg z operatu szacunkowego dostępne są na stronie syndykmt.prv.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 695 877 838 oraz pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Syndyk zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.