Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Kategoria: nieruchomości Opublikowano: czwartek, 10, maj 2018

NA SPRZEDAŻ DOM PRZY UL. KOREAŃSKIEJ WE WROCŁAW

 

Przedmiotem sprzedaży z wolnej ręki jest należące do upadłego prawo własności nieruchomości gruntowej w granicach działki nr 141/1, obręb Brochów, AM-25 o powierzchni 375,00 m², zabudowanej domem mieszkalnym, jednorodzinnym o powierzchni 203,53 m², położonej we Wrocławiu przy ul. Koreańskiej 60. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków księga wieczysta o nr WR1K/00076497/3.

 

* druk w G. Wyborczej Wrocław w dniu 9.05.2018

 

 

Minimalna cena sprzedaży została ustalona na kwotę 500.000,00 zł

  • → Osoby zainteresowane udziałem w procedurze sprzedaży mogą uzyskać informacje dotyczące przedmiotu i zapoznać się z Regulaminem sprzedaży w siedzibie Biura Syndyka, 52-232 Wrocław, ul. Czarnieckiego 56/4, tel. 519 410 359.
  • → Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 czerwca 2018 roku do godziny 12, bezpośrednio w Biurze Syndyka we Wrocławiu przy ul. Czarnieckiego 56/4.
  • → Oferty, które faktycznie wpłyną do Biura po terminie określonym powyżej nie będą brały udziału w procedurze sprzedaży.