Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

Zarządca REMDRO SA

Kategoria: nieruchomości Opublikowano: poniedziałek, 24, wrzesień 2018

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POD WROCŁAWIEM

 

Zarządca Masy Sanacyjnej Remdro S.A. w restrukturyzacji ogłasza sprzedaż nieruchomości gruntowych w Kamieniu (gmina Długołęka, powiat wrocławski) w postaci:

 

* załączniki (regulamin i operaty szacunkowe)

* druk w G. Wyborczej Wrocław w dniu 27.09.2018, zaś 28.09.2018 w Auto Giełdzie

 

 

1/. zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kamieniu, stanowiącej działki nr 64 i 65, o łącznej powierzchni 2,04 ha (KW nr WR1E/00044668/4), z ulokowanym zespołem do wytwarzania mas bitumicznych,

za cenę nie mniejszą (netto) niż 2.199.000,00 zł,

2/. niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kamieniu, stanowiącej działkę nr 66, o powierzchni 1,0062 ha (KW nr WR1E/00055713/5),

za cenę nie mniejszą (netto) niż 657.000,00 zł,

3/. niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kamieniu, stanowiącej działkę nr 157, o powierzchni 0,98 ha (KW nr WR1E/00081080/9),

za cenę nie mniejszą (netto) niż 643.000,00 zł.

Warunki sprzedaży:

1/. sprzedaż prowadzona jest w trybie zbierania pisemnych ofert, z których wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza pod względem cenowym;

2/. oferty na zakup nieruchomości zawierające oświadczenia i dokumenty określone w regulaminie sprzedaży należy składać w Kancelarii Zarządcy we Wrocławiu (50-127), przy ul. Św. Mikołaja 61-62/8, do dnia 25 października 2018 r., do godz. 15:00, z dopiskiem: “Oferta na Kamień”; rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 26 października 2018 r., o godz. 12:00, w Kancelarii Zarządcy;

3/. warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej na rachunek bankowy w BZ WBK S.A. nr 81 1090 2242 0000 0001 3471 4218;

4/. Zarządca zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania sprzedaży bez podania przyczyny oraz prawo do swobodnego wyboru oferty, jeżeli oferenci zaoferują tę samą cenę.

Szczegółowe warunki sprzedaży i wymagania co do oferty są zawarte w regulaminie sprzedaży, który dostępny jest w lokalu Kancelarii oraz na stronie internetowej www.ardobiejewska.pl.

Informacje o przedmiocie i zasadach sprzedaży można także uzyskać pod nr tel. 71 783 99 38 i pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..