Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI UL. WIDŁAKOWA WE WROCŁAWIU

Kategoria: nieruchomości Opublikowano: poniedziałek, 01, październik 2018

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE – DZIAŁKI BUDOWLANE

UL. WIDŁAKOWA, WROCŁAW - STRACHOWICE

 

Ogłoszenie o I licytacji nieruchomości

w dniu 26-10-2018 r.

 

 

* druk w dniach 3 i 6.10.2018 w G. Wyborczej Wrocław i G. Wrocławskiej

 

 

 

1/. działka niezabudowana nr 6 o pow. 9.098 m2, nr kw. WR1K/00093792/6

cena wywołania: 1.164.634,15 zł netto

2/. działki niezabudowane nr 2/16, nr 34, nr 35 i nr 36 o łącznej powierzchni 23.302 m2, nr kw. WR1K/00097319/5

cena wywołania: 2.780.487,80 zł netto

3/. działki niezabudowane nr 3/1, nr 3/2, nr 3/3, nr 3/4, nr 3/5, nr 3/6, nr 3/7 i nr 3/8 o łącznej powierzchni 7.665 m2, nr kw. WR1K/00077643/9

cena wywołania: 951.219,51 zł netto

4/. działki niezabudowane nr 4/1, nr 4/2, nr 4/3, nr 4/4, nr 4/5, nr 4/6 i nr 4/7 o łącznej powierzchni 9.868 m2, nr kw. WR1K/00111438/0

cena wywołania: 1.042.682,93 zł netto

■ Nieruchomości położone na terenie uzbrojonym we wszystkie niezbędne media - możliwość podłączenia do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej.

■ Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w/w nieruchomości w przeważającej części położone są na terenie o przeznaczeniu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

■ Polski Fundusz Hipoteczny S.A. we Wrocławiu, jako wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym, prowadzonym przez Zastępcę Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, Asesora Komorniczego Michała Kaczana, zawiadamia, że w dniu 26-10-2018r. o godzinie 10:00, w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, przy ul. Świebodzkiej 5 sala nr 205 odbędzie się I licytacja w/w nieruchomości.

 

■ Szczegółowe informacje o warunkach licytacji można uzyskać w Kancelarii Komornika pod nr 71 391 21 01

■ Jednocześnie informujemy, że przetarg na w/w nieruchomości ogłoszony przez Syndyka Masy Upadłości TMB S.A. jest sprzeczny z prawomocnymi postanowieniami Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 29-12-2017r. sygn. akt. II Cz 1714/17 oraz Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej z dnia 21-05-2018 r., sygn. akt XI Co 1004/13 i w związku z tym jego ewentualne rozstrzygnięcie może zostać unieważnione.