Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Kategoria: nieruchomości Opublikowano: niedziela, 07, październik 2018

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA - NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ W LEŚNICY

Syndyk masy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (postępowanie prowadzone przez Sąd Rejonowy w Opolu, sygn. akt V GUp 33/17 of), ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Leśnicy o obszarze 3,1419 ha

 

* druk w G. Wyborczej Kraj w dniu 6.10.2018

 

zabudowanej zdewastowanym budynkiem biurowym, płytą betonową (posadzka) po byłej hali produkcyjnej, dwoma podziemnymi zbiornikami p.poż i ogrodzonej. Nieruchomość jest opisana w księdze wieczystej nr OP1S/62434/1.

Cena wywoławcza wynosi 620.000,00 zł.

■→ Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości 04 1090 2183 0000 0001 3549 1479 najpóźniej w dniu 02 listopada 2018 r.

■→ Oferty można złożyć do 02 listopada 2018 r. listem poleconym z dopiskiem „Przetarg nieruchomość – V GUp 33/17of – nie otwierać”, na adres: Biuro Syndyka Masy Upadłości ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście na adres biura syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248.

■→ W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

■→ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03 listopada 2018 r. o godz. 10:00 w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole. 

■→ Z regulaminem przetargu oraz opisem i oszacowaniem nieruchomości można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi” lub osobiście w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. 

■→ Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić tak w części jak i w całości.

■→ Oferenci z tego tytułu nie mają prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.