Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Kategoria: nieruchomości Opublikowano: poniedziałek, 29, październik 2018

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA BUDYNKIEM MIESZKALNO – USŁUGOWYM W KOWARACH

 

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno – usługowym.

 

* zdjęcia

* druk w Auto Giełdzie w dniu 6.11.2018

 

 

Przedmiotem sprzedaży jest:

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalno – usługowym w zabudowie wolnostojącej w granicach działek nr 239, 238/1 AM-7, o łącznej powierzchni 585 m2 obręb Kowary, miasto Kowary. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Kowarach przy ul. Jeleniogórskiej 2A. Dla niniejszej nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste pod nr JG1J/00017698/9 i JGJ1/00055948/5 przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza : 194.000,00 zł brutto

► Oferty należy składać pisemnie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.12.2018 r. (liczy się data wpływu oferty do Sądu), a ich rozpoznanie nastąpi w dniu 18.12.2018 r. o godz. 12:40 w siedzibie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Bankowej 18, 58-500 Jelenia Góra, w sali 110.

► Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium w kwocie 20.000 zł przed upływem terminu na złożenie ofert na rachunek masy upadłości wskazany w regulaminie sprzedaży

► Z przedmiotem sprzedaży można się zapoznać, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania z Syndykiem masy upadłości pod numerem 606 10 30 35.

► Szczegółowe informacje i wymogi dotyczące sprzedaży określa regulamin sprzedaży który zainteresowanym udostępnia Syndyk