Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Kategoria: nieruchomości Opublikowano: poniedziałek, 05, listopad 2018

NA SPRZEDAŻ 1/2 UDZIAŁU W PRAWIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO DZIAŁKI POŁOŻONEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH, PRZY UL. TUWIMA NR 5,

Syndyk masy upadłości Anny Serafin w upadłości ogłasza sprzedaż w formie konkursu ofert 1/2 udziału w prawie użytkowania wieczystego działki nr 132 obręb - 0001, zabudowanej domem jednorodzinnym w budowie, położonej w Obornikach Śląskich, przy ul. Tuwima nr 5, o powierzchni 0,564 ha, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy prowadzi księgę wieczystą nr WR1W/00011518/4,

 

* regulamin

 

 

za cenę nie niższą niż 128 655,33 zł

Konkurs odbędzie się 28.11.2018 r. o godz.12:00 w biurze syndyka we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 56-62 bud B , tel. 695 055 522 W przypadku bezskutecznego konkursu, kolejny konkursy odbędzie się 12.12.2018 r.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest:

1/. Doręczenie pisemnej oferty zgodnej z wymogami regulaminu najpóźniej w przeddzień konkursu do godz.13:00 w biurze syndyka, w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofertowy”.

 

2/. Wpłacenie najpóżniej w przeddzień konkursu wadium w wysokości 6000,00 zł na rachunek bankowy w Sandander Polska SA nr 3110900225160000000135813727 z podaniem tytułu wpłaty ‘Konkurs”. Wyboru oferenta dokona syndyk w dniach konkursu, zgodnie z regulaminem sprzedaży, na podstawie pisemnych ofert prawidłowo złożonych. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.ardobiejewska.pl. oraz biurze syndyka przy ul Krakowskiej 56-62 bud B tel 695055522 w godz. 9 -14, gdzie również można uzyskać dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo odwołania, przerwania lub unieważnienia konkursu. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem własności nieruchomości łącznie z kosztami wykreślenia hipoteki ponosi nabywca.