Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

Syndyk Zakłady Wyrobów Cukierniczych MIŚ

Kategoria: nieruchomości Opublikowano: poniedziałek, 05, listopad 2018

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH I WYPOSAŻENIE ZAKŁADU CUKIERNICZEGO

 

Syndyk masy upadłości Zakładów Wyrobów Cukierniczych „MIŚ” sp. z o.o. w upadłości oraz ZWC Produkcja sp. z o.o. w upadłości na podstawie art. 206 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 213 ust. 1 Prawa upadłościowego zaprasza do składania ofert na nabycie składników majątkowych obu mas upadłości oraz przysługującym im praw o łącznej wartości 8.710.019,50 zł, w skład których wchodzą:

 

* druk w G. Wyborczej Kraj w dniu 7.11.2018

 

prawo wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Piłsudskiego 23-29, AM-13, w obrębie 0001 Oborniki Śląskie, w granicach działki gruntu nr 113/1 o pow. 1,2532 ha, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy prowadzi księgę wieczystą nr WR1W/00011848/6;

ruchomości w postaci maszyn, urządzeń i innych elementów stanowiących wyposażenie zakładu produkcyjnego.

Oferty pisemne na całość należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 06.12.2018 r. do godziny 15:00 (decyduje data wpływu) pod adresem: Kancelaria Syndyka, ul. Gen. J. Hallera 157/29, 53-201 Wrocław.

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wniesienie wadium w kwocie 870.000,00 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości Zakładów Wyrobów Cukierniczych „MIŚ” sp. z o.o. w upadłości o numerze 02 1750 1064 0000 0000 2180 0098, z podaniem w tytule przelewu „WADIUM”.

Złożona oferta winna być zgodna z wymogami określonymi w Regulaminie Sprzedaży, który można uzyskać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka lub drogą poczty elektronicznej.

Zapytania można kierować telefonicznie pod numerami: 71 792 70 79, 698 934 460 w godzinach od 10.00 do 15.00 lub za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Przedmiot sprzedaży można oglądać po wcześniejszym umówieniu terminu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.12.2018 r.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia procedury sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.