Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

Syndyk KORONA II

Kategoria: nieruchomości Opublikowano: środa, 07, listopad 2018

NA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI NIERUCHOMOŚCI -  POŁOŻONE W MIEJSCOWOŚCIACH PĘGÓW, TRZEBIESZOWICE, TOMASZOWO, GROMADZYŃ, GRONÓW, SZPROTAWA

Syndyk Masy Upadłości Wojciecha Lamperskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Lamperski PPUH KORONA II w Pęgowie, ul. Główna 89, 55-120 Oborniki Śląskie ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w  drodze zbierania pisemnych ofert na zakup nieruchomości :

 

* druk w G. Wyborczej Wrocław, G. Wrocławskiej, G. Lubuskiej w dniu 13.11.2018,w Nowej G. Trzebnickiej w dniu 8.11.2018, zaś 14.11.2018 w Panoramie Kłodzkiej

 

 

 1. Prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności obiektów budowlanych objętej księgą wieczystą nr SW1K/00046907/1, położonej w Trzebieszowicach, działki pod zabudowę jednorodzinną od nr 175/5 do nr 175/57 o łącznej powierzchni 7,8707 ha.

Cena wywoławcza netto 200.000,00 zł. Wadium 20.000 zł.

 1. Prawa własności nieruchomości niezabudowanej, objętej księgą wieczystą nr SW1K/00095074/0, położonej w Trzebieszowicach, działki nr 173 i 174, łącznej powierzchni 1,900 ha.

Cena wywoławcza netto 50.000,00 Wadium 5.000 zł.

 

 1. Prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem hali magazynowej o pow. 5.183 m2 z częścią administracyjną i socjalną, objętej księgą wieczystą nr ZG1G/00028981/0 działka nr 1068 położonej w Tomaszowie, gmina Żagań.

Cena wywoławcza netto 250.000,00 zł. Wadium 25.000 zł.

 

 1. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz prawa własności budynków produkcyjno-administracyjnych oraz magazynowych, położonej w Pęgowie, działki nr 79 i 83, AM-1, o łącznej powierzchni 0,2200 ha, obręb Pęgów, gmina Oborniki Śląskie, objętych księgami wieczystymi WR1W/20017/8, WR1W/00019162/9.

Cena wywoławcza netto 600.000,00 zł. Wadium 60.000 zł.

 1. Prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki nr 76/2 AM-1, obręb 0012 Pęgów, gmina Oborniki Śląskie, o powierzchni 0,0400 ha, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy prowadzi księgę wieczystą nr WR1W/00015900/7.

Cena wywoławcza brutto 10.000,00 zł. (sprzedaż łącznie z poz. 4)

 

 1. Prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Gromadzynie, gmina Prochowice, powiat legnicki, woj. dolnośląskie, działki gruntów o numerach ewidencyjnych 31 i 34/1, AM-1 o pow. łącznej 22,12 ha, dla której Sąd Rejonowy w Legnicy, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze LE1L/00037737/9,

za cenę oszacowania wynoszącą 600.000 zł netto. Wadium 60.000 zł.

 1. Prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie miejscowości Gronów gmina Zgorzelec, powiat zgorzelecki, działki gruntów nr 45/3, 55/1, 85/11, 85/13, 21/5, 45/4, 61/1, AM-1 o łącznej pow. 5,8906 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze JG1Z/00013472/4,

za cenę oszacowania wynoszącą 100.000 zł netto. Wadium 10.000 zł.

 1. Prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności posadowionych na nim budynków nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szprotawie przy ul. Sobieskiego, działka nr 271/74, AM-9 o pow. 0,1986 ha, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1G/00041347/1, oraz prawa użytkowania wieczystego w udziale 16/1000 nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szprotawie przy ul. Sobieskiego, działka nr 271/69, AM-9 o pow. 0,6714 ha, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1G/00040510/8

za cenę łączną cenę 120.000 zł netto. Wadium 12.000 zł.

 

 

 

 • Oferty wraz z oświadczeniami oraz dokumentami wymaganymi przez regulamin sprzedaży należy składać w siedzibie upadłego w Pęgowie, ul. Główna 89, 55-120 Oborniki Śląskie lub listownie na adres syndyka, ul Śnieżna 12, 57-540 Lądek-Zdrój do dnia 05 grudnia 2018 r., do godz. 14.00, z dopiskiem „oferta zakupu nieruchomości – KORONA II”.
 • Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 07 grudnia 2018 r., o godz. 1200 w siedzibie upadłego.
 • W wypadku złożenia dwóch lub więcej równoważnych ofert, Syndyk przeprowadzi dodatkową licytację ustną.
 • Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłacenie wadium w podanych wysokościach na rachunek o nr 70 1050 1575 1000 0090 3041 7670.
 • Przedmiot przetargu można oglądać, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z syndykiem (603 132 365).
 • Informacje na temat nieruchomości, regulamin przetargu udostępniane elektronicznie, po podaniu adresu email. Operaty szacunkowe dostępne w siedzibie upadłego oraz w sekretariacie Wydziału VIII Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej przy ul. Poznańskiej 16, sygn. akt VIII GUp 55/14