Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Kategoria: nieruchomości Opublikowano: niedziela, 25, listopad 2018

NA SPRZEDAŻ MIESZKANIE PRZY UL. KARMELKOWEJ WE WROCŁAWIU

 

Syndyk masy upadłości Ryszarda Marszałka sprzeda w drodze przetargu wchodzącą w skład masy upadłości nieruchomość stanowiącą lokal mieszkalny nr 4, położony we Wrocławiu przy ul. Karmelkowej 90 o powierzchni 58,28 m2

 

* regulamin

* druk w G. Wyborczej Kraj w dniu 27.11.2018

 

 

 

w tym powierzchnia piwnicy 6,99 m2, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WR1K/00141792/8 wraz z udziałem wynoszącym 863/10000 w gruncie działki nr 34 AM-14, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WR1K/00107730/6.,

 

za cenę nie niższą niż cena oszacowania, tj. 200.000,00 zł.

Osoby zainteresowane kupnem proszone są o składanie ofert w terminie do dnia 18 grudnia 2018 r. osobiście lub drogą pocztową.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do biura Syndyka.

Szczegóły dotyczące ruchomości oraz regulamin sprzedaży można uzyskać w biurze Syndyka mieszczącym się we Wrocławiu przy ul. Sienkiewicza 81/3, tel. 71 79 47 998/997 w godz. 9:00 – 15:00 oraz na stronie internetowej: www.ardobiejewska.pl.