Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

Syndyk TMB SA

Kategoria: nieruchomości Opublikowano: środa, 12, grudzień 2018

NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANE DZIAŁKI POŁOŻONE PRZY UL. WIDŁAKOWEJ WE WROCŁAWIU

 

Syndyk TMB S.A. w upadłości likwidacyjnej, sprzeda nieruchomość gruntową. Szczegółowa oferta dotyczy zaproszenia do negocjacji.

 

* druk w G. Wyborczej i G. Wrocławskiej w dniu 13.12.2018

 

A/. prawo własności działki niezabudowanej nr 6 o powierzchni 0,9098 ha, położonej przy ul. Widłakowej we Wrocławiu , obr. 0046 - Strachowice, AM-4, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW WR1K/00093792/6,

za cenę nie niższą niż 1 284 275,00 złotych

(jeden milion dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć złotych) netto, co stanowi 50% ceny oszacowania.

B/. prawa własności następujących nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Widłakowej:

- działek nr 2/16, 34, 35 i 36 o łącznej powierzchni 2,3302 ha, obr. 0046 - Strachowice, AM-4, dla których Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW WR1K/00097319/5,

- działek nr 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7 i 3/8 o łącznej powierzchni 0,7665 ha, obr. 0046 - Strachowice, AM-4, dla których Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW WR1K/00077643/9,

- działek nr 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6 i 4/7 o łącznej powierzchni 0,9868 ha, obr. 0046 - Strachowice, AM-4, dla których Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW WR1K/00111438/0,

za cenę nie niższą niż 5 005 760,00 złotych

(pięć milionów pięć tysięcy   siedemset sześćdziesiąt złotych) netto, co stanowi 50% ceny oszacowania.

Łączna kwota wywoławcza to : 6 290 035,00 ( sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy trzydzieści pięć złotych) netto.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach, trybie, terminach i warunkach określi regulamin sprzedaży, które jest dostępny na stronach www.ardobiejewska.pl, www.upadlosci24.pl, www.kaczmarekskonieczna.pl oraz w siedzibie spółki. Informacje o przetargu można uzyskać telefonicznie pod numerem 662 128 252 oraz 71 322 00 85 w dni powszednie (za wyjątkiem sobót) w godz. od 09:00 do 14:00.

Nieruchomość można oglądać osobiście - po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania.

Syndyk zaprasza do negocjacji.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny.