Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

Syndyk BGL METALOTECHNIKA

Kategoria: nieruchomości Opublikowano: czwartek, 03, styczeń 2019

OBNIŻONA CENA!!!      

NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANA BUDYNKAMI PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWO - ADMINISTRACYJNYMI NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA PRZY UL. WIŚNIOWEJ 5 W WOŁOWIE – WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym „B-G-L Metalotechnika” Sp. z o.o. w Wołowie (sygn. akt VIII GUp 27/16) - sprzeda w trybie konkursu ofert prawo użytkowania wieczystego nieruchomość gruntowej zabudowanej w granicach działki nr 78 AM – 33 obręb Wołów o powierzchni 0,5958 ha,

 

* załączniki

* druk w G. Wrocławskiej 7.01.2019, a w G. Wyborczej Kraj w dniu 8.01.2019

 

oraz prawo własności budynków produkcyjno – magazynowo – administracyjnych stanowiących od gruntu przedmiot odrębnej własności

za minimalną kwotę 682 040 zł netto plus podatek VAT.

Nieruchomość położona w Wołowie przy ulicy Wiśniowej 5, dla której Sąd Rejonowy w Wołowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr WR1L/00023999/7 .

  1. Oferty nabycia nieruchomości z proponowaną ceną zakupu przekraczającą cenę minimalną należy składać w terminie do dnia 20.02.2019 r. (liczy się data wpływu) w zapieczętowanej kopercie na adres : Biuro Syndyka 53-316 Wrocław 14, ul. Powstańców Śląskich 138, skrytka pocztowa 1906 z dopiskiem sygn. akt VIII GUp 27/16. Otwarcie ofert nastąpi 22.02.2019 r. pod adresem ul. Wiśniowa 5, 56-100 Wołów o godzinie 11:15.
  1.   Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 68 204 zł do dnia 20.02.2019 r. Zapłata winna nastąpić przelewem na rachunek bankowy Masy Upadłości: Bank Zachodni WBK S.A. 10 1090 2460 0000 0006 2200 1753.

III. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferta powinna spełniać wszystkie wymogi zawarte w Regulaminie Sprzedaży znajdującym się na www.ardobiejewska.pl.

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym umówieniu. Istnieje możliwość elektronicznego przesłania wyceny.

Termin oglądania nieruchomości można ustalić pod numerem telefonu 518 654 280.

Szczegółowe informacje dot. nieruchomości można otrzymać pod numerem telefonu 578 661 339 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..