Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

Syndyk BUDNEST

Kategoria: nieruchomości Opublikowano: poniedziałek, 07, styczeń 2019

NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANE NIERUCHOMOŚCI W PSARACH, GMINA WISZNIA MAŁA

 

Syndyk masy upadłości Budnest sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej z/s w Starachowicach sprzeda w drodze przetargu:

 

* regulamin

* druk w G. Wyborczej Wrocław w dniu 9.01.2019

 

- prawo własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Psarach, gmina Wisznia Mała, powiat trzebnicki, stanowiącej działkę gruntową o numerze ewidencyjnym 380/17 AM-1 o powierzchni 0,0247 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KW WR1W/00046564/5, obręb Psary,

- prawo własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Psarach, gmina Wisznia Mała, powiat trzebnicki, stanowiącej działkę gruntową o numerze ewidencyjnym 380/18 AM-1 o powierzchni 0,0238 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KW WR1W/00046564/5, obręb Psary,

za łączną cenę nie niższą niż 69.000,00 zł netto.

Osoby zainteresowane kupnem proszone są o składanie ofert w terminie do dnia 30 stycznia 2019 r. osobiście lub drogą pocztową.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do biura Syndyka.

Szczegółowe informacje oraz regulamin sprzedaży nieruchomości można uzyskać w biurze Syndyka we Wrocławiu przy ul. Sienkiewicza 81/3, tel. 71 79-47-998/997 w godz.9:00 – 15:00 oraz na stronie internetowej: www.ardobiejewska.pl.