Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

Syndyk FAMAGO

Kategoria: nieruchomości Opublikowano: środa, 09, styczeń 2019

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH PRZY UL. GROSZOWEJ/FABRYCZNEJ W ZGORZELCU

 

Syndyk masy upadłości FAMAGO sp. z o.o. w upadłości z/s we Wrocławiu sprzeda w drodze przetargu wchodzące w skład masy upadłości nieruchomości położone w Zgorzelcu przy ulicy Groszowej/Fabrycznej 10:

 

* regulamin

* druk w G, Wyborczej Kraj w dniu 15.01.2019

 

* prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu nr 9/7 na której usytuowany jest budynek nr 37,

* prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu nr 9/13 na której usytuowany jest budynek nr 21- UPS,

* prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu nr 9/12,

* prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu nr 9/10 na której usytuowany jest budynek nr 2- magazyn,

* prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu nr 9/14 na której usytuowany jest budynek nr 3- warsztat oraz budynek nr 4- odlewnia.

 

Położone na działkach budynki stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Dla oznaczonych nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta JG1Z/00017671/7.

Osoby zainteresowane kupnem proszone są o składanie ofert w terminie do dnia 30 stycznia 2019 r. osobiście lub drogą pocztową na adres ul. Sienkiewicza 81/3, 50-348 Wrocław.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do biura syndyka.

Szczegółowe informacje oraz regulamin przetargu można uzyskać w biurze syndyka mieszczącym się we Wrocławiu(50-348) przy ul. Sienkiewicza 81/3,oraz telefonicznie pod numerem 699 978 358 w godz. 9:00 15:00 a także na stronie internetowej www.ardobiejewska.pl

Syndyk informuje również, iż oprócz wyżej wymienionych nieruchomości posiada do sprzedaży jeszcze dalsze nieruchomości położone w Zgorzelcu przy ulicy Groszowej/Fabrycznej 10 przy czym sprzedaż tych nieruchomości możliwa będzie po wcześniejszym ich wyodrębnieniu.

Podmioty zainteresowane nabyciem takich nieruchomości proszone są o kontakt pod numerem 501 710 640 lub skierowanie na adres ul. Sienkiewicza 81/3, 50-348 Wrocław informacji o zainter