Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Nadrzędna kategoria: ogłoszenia Kategoria: nieruchomości Opublikowano: czwartek, 28, luty 2019

NA SPRZEDAŻ LOKAL UŻYTKOWY WE WROCŁAWIU

Syndyk masy upadłości w połączonym postępowaniu Anny i Mariusza Pawlak jako osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, zamieszkałych we Wrocławiu, w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt VIII GUp 179/16, działając na podstawie zezwolenia Sędziego-komisarza z dnia 16 lutego 2018 r.,

 

* druk w G. Wyborczej Wrocław w dniu 1.03.2019 (drobne Komunikaty)

 

wydanego zgodnie z art. 213 ust 1 w zw. z art. 206 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z późn. zm.) sprzeda z wolnej ręki  nieruchomość w postaci lokalu użytkowego położonego we Wrocławiu (kod pocztowy 54-104), przy ul. Koziej 13a/1a, składającego się z sali sprzedaży, pomieszczenia socjalnego, przedsionku, magazynku i WC, o pow. 76,4 m2, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00231254/3,

za cenę nie niższą niż 349.800,00 zł

(trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych 00/100) brutto.

1/. Oferty nabycia należy składać osobiście lub przesyłką pocztową (liczy się data wpływu) na adres biura syndyka znajdującego się we Wrocławiu, przy ul. Gen. J. Hallera 157 lok. 29, (kod pocztowy: 53- 201), w terminie do 21 marca 2019 r.

2/. Oferta musi być zgodna z warunkami Regulaminu Sprzedaży, z podaniem sygn. akt VIII GUp 179/16 w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią przed otwarciem koperty.

3/. Oferowaną nieruchomość można oglądać wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu dzwoniąc pod nr tel. +48 515378077 lub wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

4/. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości: 70253000082056103250660001.

5/. Szczegółowe informacje i Regulamin Sprzedaży można uzyskać w sekretariacie biura syndyka pod adresem wskazanym powyżej czynnym w dni powszednie w godzinach od 8 do 15.30. Informacje dostępne są też na stronie www.voymar.pl.

6/. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w biurze syndyka dnia 22 marca 2019 r.

7/. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyn.