Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

Syndyk Zakłady Wyrobów Cukierniczych MIŚ

Nadrzędna kategoria: ogłoszenia Kategoria: nieruchomości Opublikowano: środa, 06, marzec 2019

BRANŻA CUKIERNICZA - NIERUCHOMOŚĆ PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 23-29, OBORNIKI ŚLĄSKIE ORAZ WYPOSAŻENIE ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO

 

Syndyk masy upadłości Zakładów Wyrobów Cukierniczych „MIŚ” sp. z o.o. w upadłości zaprasza do składania ofert zgodnych z wymogami określonymi w Regulaminie Sprzedaży na nabycie składników majątkowych oraz przysługującym im praw, w skład których wchodzą:

 

* druk w G. Wyborczej Wrocław w dniu 9.03.2019

 

 

► prawo wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Piłsudskiego 23-29, AM-13, w obrębie 0001 Oborniki Śląskie, w granicach działki gruntu nr 113/1 o pow. 1,2532 ha, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy prowadzi księgę wieczystą nr WR1W/00011848/6 - za cenę nie niższą niż 6.027.000 zł.

► ruchomości w postaci maszyn, urządzeń i innych elementów stanowiących wyposażenie zakładu produkcyjnego. Szczegółowe zestawienie ruchomości wraz z cenami wywoławczymi można uzyskać w kancelarii syndyka lub drogą poczty elektronicznej.

■▬ Oferty pisemne należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 05.04.2019 r. do godziny 15:00 (decyduje data wpływu) pod adresem: Kancelaria Syndyka, ul. Gen. J. Hallera 157/29, 53-201 Wrocław.

■▬ Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wniesienie wadium w wysokości 10% wartości przedmiotu oferty na rachunek bankowy masy upadłości Zakładów Wyrobów Cukierniczych „MIŚ” sp. z o.o. w upadłości o numerze 02 1750 1064 0000 0000 2180 0098, z podaniem w tytule przelewu „WADIUM”.

■▬ Złożona oferta winna być pod rygorem jej odrzucenia zgodna z wymogami określonymi w Regulaminie Sprzedaży, który można uzyskać bezpośrednio w kancelarii syndyka lub drogą poczty elektronicznej.

■▬ Zapytania można kierować telefonicznie pod numerami: 71 792 70 79, 698 934 460 w godzinach od 10.00 do 15.00 lub za pomocą poczty elektronicznej wysłanej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

■▬ Przedmioty sprzedaży można oglądać po wcześniejszym umówieniu terminu.

■▬ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.04.2019 r.

■▬ Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia procedury sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.