Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

Syndyk AMDev

Nadrzędna kategoria: ogłoszenia Kategoria: nieruchomości Opublikowano: niedziela, 14, kwiecień 2019

NA SPRZEDAŻ ROZPOCZĘTA INWESTYCJA BUDOWLANA WIELOMIESZKANIOWA

 

Syndyk masy upadłości AMDev sp. z o.o. Kamieńskiego ska w upadłości sprzeda pakiet dwóch nieruchomości oraz udział w nieruchomości położonych w okolicy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu wraz z rozpoczętą inwestycją budowlaną – budynkiem wielomieszkaniowym,

 

* druk w G. Wyborczej Wrocław w dniu 15.04.2019

 

tj. nieruchomość gruntową wraz z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zabudowie wolnostojącej - działki nr 9/1, 9/2 i 9/3; AM 16, obręb Poświętne o powierzchni 4.342 m2, położoną we Wrocławiu przy ul. Czartoryskiego - kw WR1K/00291158/8; nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą działkę gruntu nr 8/1 o pow. 181 m2, położoną we Wrocławiu (u zbiegu ulic Kamieńskiego i Czartoryskiego) - kw WR1K/00309163/6; wynoszący 2574/3489 części udział w nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę gruntu nr 8/1 o pow. 3.489 m2, położonej we Wrocławiu przy ulicy Kamieńskiego i Czartoryskiego – kw WR1K/00309164/3.

Na następujących warunkach:

  1. Wobec realizacji na ww. nieruchomościach i udziale w nieruchomości – łącznie - inwestycji budowlanej objętej jednolitym pozwoleniem na budowę, oferta obejmie łączną sprzedaż ww. nieruchomości oraz udziału w nieruchomości.
  2. Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu pisemnego i ewentualnej uzupełniającej aukcji.
  3. Oferty pisemne, w języku polskim, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „przetarg Kamieńskiego”, złożone mają być osobiście, listem poleconym, przesyłką kurierską - decyduje data wpływu oferty - do dnia 8 maja 2019 roku do godz. 15.00 w Kancelarii Syndyka Łukasza Welcer, ul. Rakietowa 11/11, 54 – 615 Wrocław.
  4. Rozpoznanie ofert i ewentualne ustne aukcje uzupełniające zostaną przeprowadzone w dniu 9 maja 2019 r. o godzinie 11.00 w Kancelarii Syndyka Łukasza Welcer, ul. Rakietowa 11/11, 54 – 615 Wrocław.
  5. Nie można wywodzić skutków prawnych z nieznajomości szczegółowego regulaminu sprzedaży zamieszczonego na stronie prosyndyk.pl