Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Nadrzędna kategoria: ogłoszenia Kategoria: nieruchomości Opublikowano: piątek, 12, kwiecień 2019

NA SPRZEDAŻ DOM PRZY UL. TOPOLOWEJ W BRZEGU DOLNYM

 

* zdjęcie

* druk w G. Wyborczej Wrocław w dniu 13.04.2019

 

 

Syndyk masy upadłości Tadeusza Nowaka zam. w Brzegu Dolnym, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 154/17), działając w oparciu o postanowienie Sędziego-Komisarza z dnia 26 listopada 2018r. oraz na warunkach określonych w Regulaminie, ogłasza przetarg na sprzedaż z wolnej ręki:

nieruchomości gruntowej zabudowanej domem mieszkalnym jednorodzinnym, trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym w zabudowie wolnostojącej w granicach działki nr 33 AM – 5, o powierzchni 718 m2 obręb Brzeg Dolny, miasto Brzeg Dolny, ul. Topolowa 3, dla której Sąd Rejonowy w Wołowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o nr WR1L/00022799/8,

za cenę nie niższą niż 287.250,00 zł brutto

(dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).

Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości na konto masy upadłości prowadzone w mBank S.A. o nr 42 1140 2004 0000 3502 7659 0497.

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości w Brzegu Dolnym” należy składać do dnia 10 maja 2019r. na adres Kancelarii Syndyka mieszczącej się we Wróblowicach (55-330) przy ulicy Akacjowej 3.

W przypadku składania oferty drogą pocztową o terminie jej złożenia decyduje data wpływu do Kancelarii Syndyka.

Do oferty należy dołączyć wymagane regulaminem oświadczenia i dokumenty. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 maja 2019r. o godz. 11:00 w Kancelarii Syndyka.

Regulamin przetargu oraz wyciąg z operatu szacunkowego dostępne są na stronie syndykmt.prv.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 695 877 838 oraz pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Syndyk zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.