Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Nadrzędna kategoria: ogłoszenia Kategoria: nieruchomości Opublikowano: wtorek, 23, kwiecień 2019

SYNDYK SPRZEDA MIESZKANIE PRZY UL. DOLNEJ W LUBYCZY KRÓLEWSKIEJ

 

* zdjęcia

* druk w G. Wyborczej Lublin w dniu 25.04.2019, zaś 29.04.2019 w Tygodniku Zamojskim

 

Przedmiotem sprzedaży z wolnej ręki  jest należące do upadłego prawo własności nieruchomości lokalu mieszkalnego o powierzchni 71,90 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzchni 15,10 m² oraz udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu wynoszącym 183/1900, położonego w budynku mieszkalnym w Lubyczy Królewskiej przy ul. Dolnej 6A/6, powiat tomaszowski.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta o nr ZA1T/00046511/1 dla lokalu ZA1T/00046507/0 dla budynku i gruntu.

Minimalna cena sprzedaży została ustalona na kwotę 142.000,00 zł

Osoby zainteresowane udziałem w procedurze sprzedaży mogą uzyskać informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży i zapoznać się z Regulaminem sprzedaży w siedzibie  Syndyka, 53-651 Wrocław, ul. Czarnieckiego 56/4, tel. 519 410 359

Oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 czerwca 2019 roku do godziny 12, bezpośrednio w siedzibie Syndyka we Wrocławiu przy ul. Czarnieckiego 56/4. 

Oferty, które faktycznie wpłyną po terminie określonym powyżej nie będą brały udziału w procedurze sprzedaży.

Oferty winny być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Lubycza Królewska”