Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Nadrzędna kategoria: ogłoszenia Kategoria: nieruchomości Opublikowano: wtorek, 23, kwiecień 2019

NA SPRZEDAŻ MIESZKANIE PRZY UL. DŁUGIEJ W KONDRATOWICACH

 

* druk w G. Wyborczej Wrocław w dniu 25.04.2019

Syndyk masy upadłości osób fizycznych sprzeda spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 8 o powierzchni użytkowej 58,70 m2, położonego na trzeciej kondygnacji w budynku wielolokalowym przy ulicy Długiej 10 w Kondratowicach, objęte księgą wieczystą nr WR1T/00032083/6

za cenę nie mniejszą niż cena oszacowania tj. 109.000, złotych.

Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu pisemnego i ewentualnej uzupełniającej aukcji.

Oferty pisemne, w języku polskim, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „przetarg Kondratowice”, złożone mają być osobiście, listem poleconym, przesyłką kurierską - decyduje data wpływu oferty - do dnia 29 maja 2019 roku do godz. 15.00 w Kancelarii Syndyka Łukasza Welcer, ul. Rakietowa 11/11, 54 – 615 Wrocław.

Rozpoznanie ofert i ewentualne ustne aukcje uzupełniające zostaną przeprowadzone w dniu 30 maja 2019 r. o godzinie 10.00 w Kancelarii Syndyka Łukasza Welcer, ul. Rakietowa 11/11, 54 – 615 Wrocław.

Nie można wywodzić skutków prawnych z nieznajomości szczegółowego regulaminu sprzedaży zamieszczonego na stronie www.prosyndyk.pl