Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

Syndyk AMDev

Nadrzędna kategoria: ogłoszenia Kategoria: nieruchomości Opublikowano: wtorek, 23, kwiecień 2019

NA SPRZEDAŻ ROZPOCZĘTA INWESTYCJA BUDOWLANA WIELOMIESZKANIOWA - UL. KAMIEŃSKIEGO I CZARTORYSKIEGO WE WROCŁAWIU

 

* druk w G. Wyborczej Wrocław w dniu 25.04.2019

 

Syndyk masy upadłości AMDEV sp. z o.o. Kamieńskiego SKA w upadłości sprzeda pakiet dwóch nieruchomości oraz udział w nieruchomości położonych w okolicy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu tj.

■ nieruchomość gruntową wraz z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego - działki nr 9/1, 9/2 i 9/3; AM 16, obręb Poświętne o powierzchni 4.342 m2, położoną we Wrocławiu przy ul. Czartoryskiego - kw WR1K/00291158/8;

■ nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą działkę gruntu nr 8/2 o pow. 181 m2, położoną we Wrocławiu (u zbiegu ulic Kamieńskiego i Czartoryskiego) - kw WR1K/00309163/6; wynoszący 2574/3489 części udział w nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę gruntu nr 8/1 o pow. 3.489 m2, położonej we Wrocławiu przy ulicy Kamieńskiego i Czartoryskiego – kw WR1K/00309164/3.

Syndyk informuje, iż masa upadłości, w związku z przeniesieniem w 2016 roku decyzji o pozwoleniu na budowę na inny podmiot i wydaniem na tenże inny podmiot w roku 2017 decyzji o zmianie ostatecznej decyzji zatw. projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę.

W związku z powyższym przedmiotem oferty są wyłącznie nieruchomości i udział w nieruchomości opisane powyżej. Oferta nie obejmuje dokumentacji projektowej i wykonawczej oraz zgody na przeniesienie pozwolenia na budowę.

Oferta obejmie łączną sprzedaż ww. nieruchomości oraz udziału w nieruchomości.

Cena wywoławcza jest równa wartości oszacowania, tj. kwocie 6.266.000 zł + VAT

Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu pisemnego i ewentualnej uzupełniającej aukcji.

Oferty pisemne, w języku polskim, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „przetarg Kamieńskiego”, złożone mają być osobiście, listem poleconym, przesyłką kurierską - decyduje data wpływu oferty - do dnia 30 maja 2019 roku do godz. 15.00 w Kancelarii Syndyka Łukasza Welcer, ul. Rakietowa 11/11, 54 – 615 Wrocław.

Rozpoznanie ofert i ewentualne ustne aukcje uzupełniające zostaną przeprowadzone w dniu 31 maja 2019 r. o godzinie 11.00 w Kancelarii Syndyka Łukasza Welcer, ul. Rakietowa 11/11, 54 – 615 Wrocław.

Nie można wywodzić skutków prawnych z nieznajomości szczegółowego regulaminu sprzedaży zamieszczonego na stronie www.prosyndyk.pl