Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Nadrzędna kategoria: ogłoszenia Kategoria: nieruchomości Opublikowano: środa, 08, maj 2019

NA SPRZEDAŻ MIESZKANIE POŁOŻONE PRZY UL. PODCHORĄŻYCH W OLEŚNICY

 

* załączniki

* G. Wyborcza Wrocław - 11.05.2019

 

Syndyk masy upadłości Renaty Stefanek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 119/18), działając w oparciu o postanowienie Sędziego - Komisarza z dnia 19 kwietnia 2019r. oraz na warunkach określonych w Regulaminie, ogłasza przetarg na sprzedaż z wolnej ręki spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 9 o powierzchni użytkowej 66,48 m2 ( w tym 3,88 m2 piwnica) położonego w budynku wielolokalowym przy ul. Podchorążych 1c w Oleśnicy, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WR1E/00090838/4

za cenę nie niższą niż 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości na konto masy upadłości prowadzone w mBank S.A. o nr 26 1140 2004 0000 3602 7774 7655.

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości w Oleśnicy” należy składać do dnia 7 czerwca 2019r. na adres Kancelarii Syndyka mieszczącej się we Wróblowicach (55-330) przy ulicy Akacjowej 3.

W przypadku składania oferty drogą pocztową o terminie jej złożenia decyduje data wpływu do Kancelarii Syndyka. Do oferty należy dołączyć wymagane regulaminem oświadczenia i dokumenty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 czerwca 2019r. o godz. 11:00 w Kancelarii Syndyka.

Regulamin przetargu oraz wyciąg z operatu szacunkowego dostępne są na stronie syndykmt.prv.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 695 877 838 oraz pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Syndyk zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.