Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

Syndyk ATS SA

Nadrzędna kategoria: ogłoszenia Kategoria: nieruchomości Opublikowano: poniedziałek, 13, maj 2019

RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONE W MIEJSCOWOŚCI WIERZBICE, GMINA KOBIERZYCE

 

* załączniki

* druk w G. Wyborczej Kraj i G. Wrocławskiej w dniu 15.04.2019

 

Syndyk masy upadłości ATS S.A. w upadłości z siedzibą w Wierzbicach (nr KRS: 0000357716) informuje o sprzedaży z wolnej ręki, w formie przetargu pisemnego oraz aukcji i negocjacji (w przypadkach wskazanych w Regulaminie),

NIERUCHOMOŚCI

zabudowanych i niezabudowanych położonych w miejscowości Wierzbice przy ul. Oławskiej 12, gmina Kobierzyce, objętych KW: WR1K/00305750/0, WR1K/00232841/2, WR1K/00288442/2 i WR1K/00229583/1

oraz

RUCHOMOŚCI.

  • ▬ Termin składania ofert upływa w dniu 13 czerwiec 2019 r. o godz. 15:00.
  • ▬ Oferty pisemne należy składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka we Wrocławiu (adres ul. Dmowskiego 3/42, 50-203 Wrocław) w godz. od 9:00. do 15:00 lub za pośrednictwem innych podmiotów (np. operatora pocztowego, kuriera) na w/w adres, przy czym w przypadku składania oferty za pośrednictwem o terminie jej złożenia decyduje data wpływu do Kancelarii Syndyka.
  • ▬ Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu 662 128 252.