Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

Syndyk KORONA II

Nadrzędna kategoria: ogłoszenia Kategoria: nieruchomości Opublikowano: piątek, 31, maj 2019

NA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONE W MIEJSCOWOŚCIACH * PĘGÓW (WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE), * TOMASZOWO  (WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE), * PAPROTKI (WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE).

 

* druk w G. Lubuskiej w dniu 3.06.2019, w G. Wyborczej Wrocław w dniu 4.06.2019, zaś 6.06.2019 w G. Olsztyńskiej, i Nowej G. Trzebnickiej

Syndyk masy upadłości Wojciecha Lamperskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Lamperski PPUH KORONA II w Pęgowie, ul. Główna 89, 55-120 Oborniki Śląskie ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w drodze zbierania pisemnych ofert na zakup nieruchomości:

 1. Prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem hali magazynowej o pow. 5.183 m2 z częścią administracyjną i socjalną, objętej księgą wieczystą nr ZG1G/00028981/0 działka nr 1068, położonej w Tomaszowie, gmina Żagań.

Cena wywoławcza netto 200.000,00 zł.

Wadium 20.000 zł.

 

 1. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz prawa własności budynków produkcyjno-administracyjnych oraz magazynowych, położonej w Pęgowie, działki nr 79 i 83, AM-1, o łącznej powierzchni 0,2200 ha, obręb Pęgów, gmina Oborniki Śląskie, objętych księgami wieczystymi WR1W/20017/8, WR1W/00019162/9.

Cena wywoławcza netto 400.000,00 zł.

Wadium 40.000 zł.

 1. Prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki nr 76/2 AM-1, obręb 0012 Pęgów, gmina Oborniki Śląskie, o powierzchni 0,0400 ha, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy prowadzi księgę wieczystą nr WR1W/00015900/7.

Cena wywoławcza brutto 6.000,00 zł.

(sprzedaż łącznie z poz. 3)

 

 1. Prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Paprotkach, gmina Miłki, powiat Giżycki, działka geodezyjna nr 63, AM-2 o powierzchni 2,0700 ha, dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą nr OL1G/00046012/6, za cenę nie niższą, niż 64.300 zł netto.

Cena wywoławcza netto 65 000,00 zł.

Wadium 7.000 zł.

 

 • Oferty wraz z oświadczeniami oraz dokumentami wymaganymi przez regulamin sprzedaży należy składać w siedzibie upadłego w Pęgowie, ul. Główna 89, 55-120 Oborniki Śląskie lub listownie na adres syndyka, ul Śnieżna 12, 57-540 Lądek-Zdrój do dnia 25 czerwca 2019 r., do godz. 14.00, z dopiskiem „oferta zakupu nieruchomości – KORONA II”.
 • Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 27 czerwca 2019 r., o godz. 1200 w siedzibie upadłego.
 • W wypadku złożenia dwóch lub więcej równoważnych ofert, Syndyk przeprowadzi dodatkową licytację ustną.
 • Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłacenie wadium w podanych wysokościach na rachunek o nr 70 1050 1575 1000 0090 3041 7670.
 • Przedmioty przetargu można oglądać, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z syndykiem (603 132 365).
 • Informacje na temat nieruchomości, regulamin przetargu udostępniane elektronicznie, po podaniu adresu email.
 • Operaty szacunkowe dostępne w siedzibie upadłego oraz w sekretariacie Wydziału VIII Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej przy ul. Poznańskiej 16, sygn. akt VIII GUp 55/14