Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Nadrzędna kategoria: ogłoszenia Kategoria: nieruchomości Opublikowano: wtorek, 02, lipiec 2019

NA SPRZEDAŻ MIESZKANIE PRZY UL. DROHOBYCKIEJ WE WROCŁAWIU

 

* załączniki

Syndyk masy upadłości ERDENETUYA NOROVSAMBUU w upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, na podstawie postanowienia Sędziego – komisarz z dnia 24.06.2019 r., w formie konkursu ofert na nieruchomość –lokal mieszkalny we Wrocławiu ul. Drohobycka 43/12 , o pow. 98 ,00 metrów kwadratowych, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych   prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00203346/0

za cenę nie niższą niż 347 900,00 zł

Konkurs odbędzie się 18.07.2019 r. o godz.12:00 w biurze syndyka we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 56-62 bud B , tel. 695 055 522.

W przypadku bezskutecznego konkursu, kolejny konkursy odbędzie się 01.08.2019 r.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest:

1/. Doręczenie pisemnej oferty zgodnej z wymogami regulaminu najpóźniej w przeddzień konkursu do godz.12:00 w biurze syndyka, w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofertowy”.

2/. Wpłacenie najpóźniej w przeddzień konkursu wadium w wysokości 35 000,00 zł na rachunek bankowy w Santander Polska SA nr 31109025160000000137116825 z podaniem tytułu wpłaty ‘Konkurs”.

Wyboru oferenta dokona syndyk w dniach konkursu, zgodnie z regulaminem sprzedaży, na podstawie pisemnych ofert prawidłowo złożonych.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.ardobiejewska.pl. oraz biurze syndyka przy ul Krakowskiej 56-62 bud B, telefon 695 055 522 w godz. 9 -14, gdzie również można uzyskać dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo odwołania, przerwania lub unieważnienia konkursu.

Wszelkie koszty związane z przeniesieniem własności nieruchomości łącznie z kosztami wykreślenia hipoteki ponosi nabywca.