Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

Syndyk BGL METALOTECHNIKA

Nadrzędna kategoria: ogłoszenia Kategoria: nieruchomości Opublikowano: czwartek, 04, lipiec 2019

OBNIŻONA CENA  -   NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ PRZY UL. WIŚNIOWEJ 5 W WOŁOWIE

 

 

* załączniki

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym „B-G-L Metalotechnika” Sp. z o.o. w Wołowie sygn. akt VIII GUp 27/16 sprzeda w trybie konkursu ofert

► prawo użytkowania wieczystego nieruchomość gruntowej zabudowanej w granicach działki nr 78 AM – 33 obręb Wołów o powierzchni 0,5958 ha,

oraz

► prawo własności budynków produkcyjno – magazynowo – administracyjnych stanowiących od gruntu przedmiot odrębnej własności

za minimalną kwotę 601 800 zł netto plus podatek VAT.

Nieruchomość położona w Wołowie przy ulicy Wiśniowej 5, dla której Sąd Rejonowy w Wołowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr WR1L/00023999/7 .

I/. Oferty nabycia nieruchomości z proponowaną ceną zakupu przekraczającą cenę minimalną należy składać w terminie do dnia 10.09.2019 r. (liczy się data wpływu) w zapieczętowanej kopercie na adres : Biuro Syndyka 53-316 Wrocław 14, ul. Powstańców Śląskich 138, skrytka pocztowa 1906 z dopiskiem sygn. akt VIII GUp 27/16. Otwarcie ofert nastąpi 12.09.2019 r. pod adresem ul. Wiśniowa 5, 56-100 Wołów o godzinie 11:00.

II/.   Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 60 180 zł do dnia 10.09.2019 r. Zapłata winna nastąpić przelewem na rachunek bankowy Masy Upadłości: Bank Zachodni WBK S.A. 10 1090 2460 0000 0006 2200 1753.

III/. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferta powinna spełniać wszystkie wymogi zawarte w Regulaminie Sprzedaży znajdującym się na www.ardobiejewska.pl.

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym umówieniu. Istnieje możliwość elektronicznego przesłania wyceny.

Termin oglądania nieruchomości można ustalić pod numerem telefonu 518 654 280.

Szczegółowe informacje dot. nieruchomości można otrzymać pod numerem telefonu 578 661 339 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..