Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

Syndyk PIETRZYK

Nadrzędna kategoria: ogłoszenia Kategoria: nieruchomości Opublikowano: piątek, 05, lipiec 2019

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONE W MIEJSCOWOŚCI ZDZIESZOWICE, POWIAT KRAPKOWICKI, WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

 

* zdjęcia

Syndyk masy upadłości Wiktora Pietrzyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Wiktor Pietrzyk “PIETRZYK” w Trzebnicy w upadłości informuje o sprzedaży z wolnej ręki, w formie przetargu pisemnego oraz aukcji i negocjacji (w przypadkach wskazanych w Regulaminie), nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Zdzieszowice przy ul. Parkowej i Miarki, gmina Zdzieszowice, objętych KW o numerze OP1K/00054014/5.

Termin składania ofert upływa w dniu 25 lipca 2019 r. o godz. 15:00.

Oferty pisemne należy składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka we Wrocławiu (adres ul. Ks. Bonczyka 6/2, 51-138 Wrocław) w godz. od 9:00. do 15:00 lub za pośrednictwem innych podmiotów (np. operatora pocztowego, kuriera) na w/w adres, przy czym w przypadku składania oferty za pośrednictwem o terminie jej złożenia decyduje data wpływu do Kancelarii Syndyka.

Szczegółowe informacje i wymogi dot. sprzedaży określa Regulamin dostępny w Kancelarii Syndyka i na stronach: www.kaczmarekskonieczna.pl, www.upadlosci24.pl,.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu 662 128 252.