Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Kategoria: nieruchomości
Opublikowano: wtorek, 16, październik 2018

NA SPRZEDAŻ PRAWO WŁASNOŚCI DO MIESZKANIA PRZY UL. PAPIERNICZEJ WE WROCŁAWIU

 

Syndyk masy upadłości w połączonym do wspólnego rozpoznania postępowaniu upadłościowym Zdzisława Jaskulskiego i Barbary Jaskulskiej jako osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, (sygn. akt VIII GUp 163/16 of), ogłasza sprzedaż z wolnej ręki objętego masą upadłości składnika nieruchomego w postaci prawa własności do lokalu mieszkalnego nr 9

 

* druk w G. Wyborczej Wrocław w dniu 24.10.2018

Czytaj więcej: UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Kategoria: nieruchomości
Opublikowano: poniedziałek, 15, październik 2018

NA SPRZEDAŻ 1/2 UDZIAŁU W PRAWIE WŁASNOŚCI MIESZKANIA POŁOŻONEGO PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO W SIECHNICACH

 

Syndyk masy upadłości Agnieszki Uchacz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza sprzedaż - udziału w ½ części w prawie własności lokalu mieszkalnego położonego w Siechnicach przy ul. Piłsudskiego 4/3

 

* druk w G. Wyborczej Wrocław w dniu 13.10.2018

 

Czytaj więcej: UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Kategoria: nieruchomości
Opublikowano: czwartek, 11, październik 2018

NA SPRZEDAŻ MIESZKANIE W ŻAROWIE

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki prawo własności nieruchomości lokalowej. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości lokalowej położonej w Żarowie przy ul. Armii Krajowej 12a/1,

 

* druk w Auto Giełdzie w dniu 16.10.2018

 

Czytaj więcej: UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Syndyk BGL METALOTECHNIKA

Kategoria: nieruchomości
Opublikowano: czwartek, 11, październik 2018

NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA PRZY UL. WIŚNIOWEJ 5 W WOŁOWIE

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym „B-G-L Metalotechnika” Sp. z o.o. w Wołowie sygn. akt VIII GUp 27/16 - sprzeda po obniżonej cenie sprzedaży w trybie konkursu ofert prawo użytkowania wieczystego nieruchomość gruntowej zabudowanej w granicach działki nr 78 AM – 33 obręb Wołów o powierzchni 0,5958 ha, oraz prawo własności budynków produkcyjno – magazynowo – administracyjnych stanowiących od gruntu przedmiot odrębnej własności

* załączniki

* druk w G. Wyborczej Kraj i G. Wrocławskiej w dniu 16.10.2018

 

Czytaj więcej: Syndyk BGL METALOTECHNIKA

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Kategoria: nieruchomości
Opublikowano: niedziela, 07, październik 2018

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA  -  NA SPRZEDAŻ 1/2 UDZIAŁU W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI STARY GÓRNIK, GMINA OŁAWA

Syndyk masy upadłości Łukasza Oborskiego, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej domem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkami gospodarczymi, położonej w Starym Górniku, ul. Leśna 8, gmina Oława, dla której to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta WR1O/00005051/1,

 

* druk w G. Wyborczej Wrocław w dniu 9.10.2018

 

Czytaj więcej: UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Kategoria: nieruchomości
Opublikowano: niedziela, 07, październik 2018

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA - NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ W LEŚNICY

Syndyk masy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (postępowanie prowadzone przez Sąd Rejonowy w Opolu, sygn. akt V GUp 33/17 of), ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Leśnicy o obszarze 3,1419 ha

 

* druk w G. Wyborczej Kraj w dniu 6.10.2018

 

Czytaj więcej: UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Kategoria: nieruchomości
Opublikowano: środa, 03, październik 2018

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA PRZY UL. ŻÓŁKIEWSKIEGO W WAŁBRZYCHU

Syndyk masy upadłości 2 osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej na podstawie postanowienia sędziego – komisarza Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy z dnia 27 kwietnia 2018 r. - sygn. akt VI GUp 96/17 ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w trybie ofertowym NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ I PRAWA WŁASNOŚCI POSADOWIONEGO NA NIEJ BUDYNKU położonego przy ul. Żółkiewskiego 7 w Wałbrzychu.

 

* regulamin

* druk w Auto Giełdzie w dniu 5.10.2018

 

Czytaj więcej: UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Syndyk ATS SA

Kategoria: nieruchomości
Opublikowano: wtorek, 02, październik 2018

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONE W MIEJSCOWOŚCI WIERZBICE - GMINA KOBIERZYCE – WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Syndyk masy upadłości ATS S.A. w upadłości z siedzibą w Wierzbicach (nr KRS: 0000357716) informuje o sprzedaży z wolnej ręki, w formie przetargu pisemnego oraz aukcji i negocjacji (w przypadkach wskazanych w Regulaminie), nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w miejscowości Wierzbice przy ul. Oławskiej 12, gmina Kobierzyce,

 

* druk w G. Wyborczej Wrocław w dniu 4.10.2018

Czytaj więcej: Syndyk ATS SA

Syndyk ATS SA

Kategoria: nieruchomości
Opublikowano: wtorek, 02, październik 2018

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POLOŻONE W MIEJSCOWOŚCI WIERZBICE - GMINA KOBIERZYCE – WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

 

Syndyk masy upadłości ATS S.A. w upadłości z siedzibą w Wierzbicach (nr KRS: 0000357716) informuje o sprzedaży z wolnej ręki, w formie przetargu pisemnego oraz aukcji i negocjacji (w przypadkach wskazanych w Regulaminie), nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w miejscowości Wierzbice przy ul. Oławskiej 12, gmina Kobierzyce,

 

* druk w G. Wyborczej Kraj w dniu 4.10.2018

Czytaj więcej: Syndyk ATS SA

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Kategoria: nieruchomości
Opublikowano: wtorek, 02, październik 2018

NA SPRZEDAŻ ROZPOCZĘTA BUDOWA DOMU KANCLERZOWICE - GMINA ŻMIGRÓD – POWIAT TRZEBNICA - WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt VIII GUp 16/17 oferuje na sprzedaż z wolnej ręki, w drodze konkursu ofert, na warunkach określonych w regulaminie sprzedaży i zasadach sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, objętą masą upadłości nieruchomość gruntową w granicach działki 70/2, AM-1, o powierzchni 6 220 m2 z rozpoczętą budową domu jednorodzinnego, położonej w Kanclerzowicach,

 

* druk w Auto Giełdzie w dniu 05.10.2018

 

Czytaj więcej: UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Kategoria: nieruchomości
Opublikowano: wtorek, 02, październik 2018

NA SPRZEDAŻ PRAWO WŁASNOŚCI DO LOKALU NIEMIESZKALNEGO – UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO PRZY UL. STRZEGOMSKIEJ 19 W WILCZKOWIE (GM. MALCZYCE, POW. ŚREDZKI)

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki prawo własności do lokalu niemieszkalnego – użytkowego wraz z udziałem wynoszącym 1623/10000 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu 237/1.

 

* druk w Auto Giełdzie w dniu 5.10.2018

 

Czytaj więcej: UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Kategoria: nieruchomości
Opublikowano: wtorek, 02, październik 2018

NA SPRZEDAŻ UDZIAŁ 1/8 W LOKALU MIESZKALNYM POŁOŻONYM PRZY UL. FABRYCZNEJ W BRZEGU DOLNYM

 

Syndyk w postępowaniu sygn. akt GUp 81/18of ogłasza, że w dniu 24.10.2018 r. odbędzie się konkurs ofert na sprzedaż udziału 1/8 w lokalu mieszkalnym w Brzegu Dolnym, ul. Fabryczna 23/2, o pow. 51,3 mkw (+ strych o pow. 51 mkw), KW nr WR1L / 00033959 / 8, za cenę nie mniejszą niż 15.000 zł. Regulamin i informacje: www.SyndykWroclaw.com.pl, tel. 503-509-165

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Kategoria: nieruchomości
Opublikowano: poniedziałek, 01, październik 2018

NA SPRZEDAŻ MIESZKANIE - OSIEDLE TĘCZOWE W DZIERŻONIOWIE

 

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki objętą masą upadłości nieruchomość lokalową położoną w Dzierżoniowie przy ul. Osiedle Tęczowe 6E lokal nr 7, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1D/00039405/3.

 

* druk w Auto Giełdzie w dniu 5.10.2018

 

Czytaj więcej: UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI UL. WIDŁAKOWA WE WROCŁAWIU

Kategoria: nieruchomości
Opublikowano: poniedziałek, 01, październik 2018

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE – DZIAŁKI BUDOWLANE

UL. WIDŁAKOWA, WROCŁAW - STRACHOWICE

 

Ogłoszenie o I licytacji nieruchomości

w dniu 26-10-2018 r.

 

 

* druk w dniach 3 i 6.10.2018 w G. Wyborczej Wrocław i G. Wrocławskiej

 

Czytaj więcej: I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI UL. WIDŁAKOWA WE WROCŁAWIU

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Kategoria: nieruchomości
Opublikowano: poniedziałek, 01, październik 2018

NA SPRZEDAŻ MIESZKANIE POŁOŻONE PRZY UL. KASZUBSKIEJ WE WROCŁAWIU ORAZ NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA W RZEPIENNIKU MARCISZEWSKIM (GMINA GROMNIK, POWIAT TARNÓW)

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki

1/. lokal mieszkalny nr 88, położony we Wrocławiu przy ul. Kaszubskiej 15,

 

* druk w G. Wyborczej Wrocław, Kraków i Auto Giełdzie w dniu 2.10.2018

 

Czytaj więcej: UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Kategoria: nieruchomości
Opublikowano: sobota, 29, wrzesień 2018

NA SPRZEDAŻ UDZIAŁY W NIERUCHOMOŚCIACH I MIESZKANIA

 

Syndyk mas upadłości informuje, że w dniu 24.10.2018 r. odbędą się konkursy ofert, w postępowaniach upadłościowych sygn. akt VIII GUp 147/16 of i VIII GUp 13/18 of, których przedmiotem jest sprzedaż:

 

* druk w G. Wyborczej Wrocław w dniu 3.10.2018, zaś 5.10.2018 w Auto Giełdzie

 

Czytaj więcej: UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Syndyk BOLKO DEVELOPMENT

Kategoria: nieruchomości
Opublikowano: piątek, 28, wrzesień 2018

NA SPRZEDAŻ MIESZKANIE POŁOŻONE PRZY ALEI PRZYJAŹNI W OPOLU

Syndyk masy upadłości „Bolko Development” sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Opolu sprzeda w drodze przetargu wchodzący w skład masy upadłości lokal mieszkalny położony w Opolu przy Alei Przyjaźni nr 59 F3

* regulamin

* druk w G. Wyborczej Opole w dniu 2.10.2018

 

Czytaj więcej: Syndyk BOLKO DEVELOPMENT

Syndyk JTB GLOBAL TECHNOLOGY

Kategoria: nieruchomości
Opublikowano: piątek, 28, wrzesień 2018

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOSCI GRUNTOWE W KĘDZIERZYNIE - KOŹLU I KOZIEGŁOWACH

 

Syndyk masy upadłości JTB Global Technology sp. z o.o. sprzeda z wolnej ręki na podstawie art. 311 prawa upadłościowego:

 

* druk w G. Wyborczej Kraj w dniu 29.09.2018

 

Czytaj więcej: Syndyk JTB GLOBAL TECHNOLOGY

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Kategoria: nieruchomości
Opublikowano: czwartek, 27, wrzesień 2018

Sygn. VIII GUp 216/17

NA SPRZEDAŻ MIESZKANIE PRZY UL. GŁÓWNEJ 90 WE WROCŁAWIU

 

Syndyk masy upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, informuje o pierwszej sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości:

prawo własności nieruchomości tj. samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 19,

 

Czytaj więcej: UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Syndyk ASM INWESTYCJE

Kategoria: nieruchomości
Opublikowano: czwartek, 27, wrzesień 2018

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W OSTROWINIE

 

Syndyk Masy Upadłości A.S.M. Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu sprzeda z wolnej ręki na podstawie art. 311 prawa upadłościowego:

 

* druk w G. Wyborczej Wrocław 29.09.2018 (drobne Komunikaty)

 

Czytaj więcej: Syndyk ASM INWESTYCJE