Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

Syndyk QUARTEC

Nadrzędna kategoria: ogłoszenia Kategoria: przedsiębiorstwa Opublikowano: poniedziałek, 03, październik 2016

NA SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI I OBRÓBKI PŁYT CELULOZOWO - CEMENTOWYCH

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w trybie zaproszenia do rokowań przedsiębiorstwa należącego do Quartec Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS 0000009486),

 

 

* regulamin

* druk w G. Wyborczej Kraj i G. Wrocławskiej w dniu 1.10.2016

 

 

 

na które składa się m.in. zabudowana nieruchomość gruntowa poł. w graniach działki nr 417/24 AM-1 obręb Wszemirów, gmina Prusice o powierzchni 34.976 m2, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy, prowadzi księgę wieczystą nr WR1W/00047296/2 oraz ruchome środki trwałe tworzące linię technologiczną do produkcji i obróbki płyt celulozowo – cementowych

 

za cenę nie niższą niż 25.450.000,00 zł (netto).

♦→ Pisemne oferty w sprawie rokowań na zakup w/w przedsiębiorstwa należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 października 2016r. do godz. 13:30 w zamkniętej kopercie z napisem „OFERTA NA ZAKUP PRZEDSIĘBIORSTWA QUARTEC Sp. o.o., sygn. akt VIII GUp 7/15 – NIE OTWIERAĆ”.

♦→ Ofertę należy złożyć w biurze syndyka we Wrocławiu przy ul. Robotniczej 1 B.

♦→ Dokumenty stanowiące załączniki do oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 października 2016r. do godz. 13:30 w zamkniętej kopercie z napisem „ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY NA ZAKUP PRZEDSIĘBIORSTWA QUARTEC Sp. o.o., sygn. akt VIII GUp 7/15”, na adres Kancelaria Syndyka, ul. Lotników 3H, 58-300 Wałbrzych.

♦→ Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi (także pod nieobecność oferentów), dnia 18 października 2016r.,o godz. 14:00, we Wrocławiu, przy ulicy Robotniczej 1B;

♦→ Dodatkowe informacje telefonicznie: 607.574.010;

♦→ Regulamin przetargu i inne informacje na stronie www.quartec.wroclaw.pl.