Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

Likwidator TOYA DEVELOPMENT

Kategoria: przedsiębiorstwa Opublikowano: niedziela, 08, kwiecień 2018

UWAGA  -  ZMIANA REGULAMINU PRZETARGU CIĄGŁEGO NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA TOYA DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI OGŁOSZONEGO W G. WYBORCZEJ KRAJ W DNIU 26.03.2018

 

Likwidator spółki TOYA Development Sp. z o.o. Sp. k. w likwidacji z siedzibą w Krynicznie, gmina Wisznia Mała, w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt WR IX Ns – Rej KRS 3385/15/105 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej  Wydział Gospodarczy IX Krajowego Rejestru Sądowego INFORMUJE O ZMIANIE REGULAMINU SPRZEDAŻY z dnia 12.03.2018 roku dotyczącego ogłoszonego w G. Wyborczej Kraj w dniu 26.03.2018 r. przetargu ciągłego pisemnego

 

* druk w G. Wyborczej Kraj w dniu 06.04.2018 r.

 

 

 

 

na sprzedaż  składników przedsiębiorstwa wchodzącego w skład masy likwidowanej spółki TOYA Development  Sp. z o.o. Sp. k. w likwidacji.

Złożona oferta winna być zgodna z wymogami określonymi w  zaktualizowanej wersji Regulaminu Sprzedaży, który dostępny jest:

  • → do wglądu w biurze firmy TOYA Development Sp. z o.o. Sp. k. w likwidacji, adres: Kryniczno, ul. Rakowa 5, 55-114 Wisznia Mała (w dni powszednie, w godzinach od 8:00 do 16:00),
  • → listownie, pisząc pod adres: Kryniczno, ul. Rakowa 5, 55-114 Wisznia Mała,  lub
  • → bezpośrednio od Likwidatora