Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

Syndyk REVO SEALS

Kategoria: przedsiębiorstwa Opublikowano: czwartek, 08, listopad 2018

NA SPRZEDAŻ ZORGANIZOWANA CZĘŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

Syndyk masy upadłości REVO SEALS sp. z o.o. w upadłości z/s w Środzie-Śląskiej sprzeda w drodze przetargu wchodzącą w skład masy upadłości zorganizowaną część przedsiębiorstwa upadłej spółki, które to przedsiębiorstwo szczegółowo oznaczono w datowanym na 18 grudnia 2017 r. opisie i oszacowaniu

 

* regulamin

* druk w G. Wyborczej Kraj i Rzeczpospolitej w dniu 13.11.2018

 

sporządzonym przez biegłych sądowych Adama Rogowskiego i Wojciecha Rogowskiego z wyłączeniem środków pieniężnych, własnych wierzytelności upadłego, zapasów kruszywa (rumoszu skalnego) oraz udziałów w Revo Service sp. z o.o. w Środzie Śląskiej (numer KRS: 0000602290)

za cenę nie mniejszą (netto) niż 1.330.000 zł

(milion trzysta trzydzieści tysięcy złotych),

co odpowiada bez mała 70 % wartościom oszacowania ustalonym w postępowaniu.

Osoby zainteresowane kupnem proszone są o składanie ofert w terminie do dnia 30 listopada 2018 r. osobiście lub drogą pocztową na adres Kancelaria Radcy Prawnego Sławomir Żur ul. Sienkiewicza 81/3, 50-348 Wrocław.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do biura pełnomocnika syndyka.

Szczegółowe informacje oraz regulamin przetargu można uzyskać w biurze pełnomocnika syndyka mieszczącym się we Wrocławiu przy ul. Sienkiewicza 81/3, oraz telefonicznie pod numerem 600 459 949 w godz. 9:00 16:00 oraz na stronie internetowej www.ardobiejewska.pl