Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

Syndyk QUARTEC

Kategoria: przedsiębiorstwa Opublikowano: czwartek, 29, listopad 2018

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ W SPRAWIE SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

Syndyk masy upadłości ogłasza zaproszenie do rokowań na sprzedaż z wolnej ręki zorganizowanej części przedsiębiorstwa należącego do Quartec Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS 0000009486), na które składa się m.in. zabudowana nieruchomość gruntowa poł. w graniach działki nr 417/24 AM-1 obręb Wszemirów, gmina Prusice

 

* załączniki

* druk w G. Wyborczej Kraj i G. Wrocławskiej w dniu 01.12.2018

 

o powierzchni 34.976 m2, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy, prowadzi księgę wieczystą nr WR1W/00047296/2 oraz ruchome środki trwałe tworzące linię technologiczną do produkcji i obróbki płyt celulozowo – cementowych

za cenę nie niższą niż 16.500.000 zł (netto=brutto)

■→ Pisemne oferty w sprawie rokowań na zakup w/w przedsiębiorstwa należy składać w dniu 18 grudnia 2018 r. do godz. 10:30 w zamkniętej kopercie z napisem „OFERTA NA ZAKUP ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA QUARTEC Sp. o.o., sygn. akt VIII GUp 7/15 – NIE OTWIERAĆ”.

■→ Ofertę należy złożyć w biurze syndyka we Wrocławiu przy ul. Robotniczej 1 B.

■→ Regulamin rokowań w sprawie sprzedaży i inne informacje na stronie www.quartec.wroclaw.pl” oraz www.ardobiejewska.pl.