Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

Syndyk UNILIDER

Kategoria: przedsiębiorstwa Opublikowano: wtorek, 04, grudzień 2018

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI

W SPRAWIE DZIERŻAWY I SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWA

 

Syndyk UNILIDER sp. z o.o., w upadłości w Pszczynie wydzierżawi a następnie sprzeda z wolnej ręki przedsiębiorstwo

Oferta dotyczy zaproszenia do negocjacji.

 

* druk w G. Wyborczej Opole w dniu 7.12.2018

 

 

Oferta obejmuje sprzedaż przedsiębiorstwa wraz z prawem własności nieruchomości gruntowej położonej w Opolu przy ul. Oświęcimskiej 98 na działce nr 53/51 o pow. 0,7937 ha, zabudowanej, objętą KW nr OP1O/00096777/1 prowadzoną przez wydział Sądu Rejonowy w Opolu,

za cenę wywoławczą nie niższą od 3.100.000 zł,

poprzedzoną umową dzierżawy na czas określony minimum 1 ( jednego) roku

za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 7.000 zł netto miesięcznie czynszu dzierżawnego.

Szczegółowe informacje o przedmiotach, trybie i warunkach określają regulaminy sprzedaży, które są dostępne na stronach www.ardobiejewska.pl, www.upadlosci24.pl, www.kaczmarekskonieczna.pl oraz w siedzibie spółki.

Informacje o przetargach można uzyskać telefonicznie pod numerem 662 128 252 oraz 71 322 00 85 w dni powszednie (za wyjątkiem sobót) w godz. od 09:00 do 14:00.

Przedmiot dzierżawy i sprzedaży oraz dokumenty można oglądać osobiście - po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania.

Syndyk zaprasza do negocjacji.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny.