Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

Syndyk SALTEX EUROPA

Kategoria: przedsiębiorstwa Opublikowano: sobota, 05, styczeń 2019

NA SPRZEDAŻ ZORGANIZOWANA CZĘŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

 

Syndyk masy upadłości SALTEX EUROPA sp. z o.o. w upadłości z/s we Wrocławiu sprzeda w drodze przetargu wchodzącą w skład masy upadłości zorganizowaną część przedsiębiorstwa upadłej spółki,

 

* regulamin

* druk w G. Wyborczej Kraj i G. Wrocławskiej w dniu 8.01.2019

 

które to przedsiębiorstwo szczegółowo oznaczono w datowanym na 13 lipca 2018 r. opisie i oszacowaniu sporządzonym przez biegłego sądowego Wojciecha Rogowskiego z wyłączeniem środków pieniężnych, części wierzytelności upadłego określonych szczegółowo w regulaminie,

za cenę nie mniejszą (netto) niż 723.679,97

(słownie: siedemset dwadzieścia trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy),

co odpowiada wartości oszacowania.

 

Osoby zainteresowane kupnem proszone są o składanie ofert w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. osobiście lub drogą pocztową na adres Kancelaria Radcy Prawnego Sławomir Żur ul. Sienkiewicza 81/3, 50-348 Wrocław.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do biura pełnomocnika syndyka.

Szczegółowe informacje oraz regulamin przetargu można uzyskać w biurze pełnomocnika syndyka mieszczącym się we Wrocławiu przy ul. Sienkiewicza 81/3,oraz telefonicznie pod numerem 600 459 949 w godz. 9:00 16:00 oraz na stronie internetowej www.ardobiejewska.pl